Semih Işıkver, üniversite mezunu işçilerin özlük hakları, unvanları, tayin, nakil, görevde yükselme ve imza yetkisi gibi konularda çağrıda bulundu. Milletvekili Işıkver, Bakan Vedat Işıkhan'a işçilerin yaşadığı sorunları şu şekilde iletti:

Ak Parti’den Sağlık Personeli Özlük Haklarıyla İlgili Kanun Hazırlığı Ak Parti’den Sağlık Personeli Özlük Haklarıyla İlgili Kanun Hazırlığı

"Tüm kamu kurumları ve bu kurumlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan üniversite mezunu işçiler, aynı işleri yapmalarına rağmen memurlarla eşit özlük haklarına ve unvanlara sahip değillerdir. Mesleklerine uygun birimlerde görev alamamakta ve kariyerlerinde ilerleme kaydedememektedirler."

Buna göre;

1. Tüm kamu kurumlarında ve kurumlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda memur ve sözleşmeli çalışanlar ile aynı işi yaparak işçi kadrosunda çalışan üniversite mezunlarının sayısı kaçtır?

2. Aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olmalarına rağmen memur ve sözleşmeli çalışanlar, unvanlarını kullanarak görevlerinde yükselebiliyorken işçi pozisyonunda çalışanların mezuniyetlerinden farklı birimlerde çalıştırılarak, doktoralarını yapmış olsalar dahi görevlerinde yükselme gibi haklara sahip olmamaları hususunda bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

3. Özlük hakları, unvanları, tayin, nakil, görevde yükselme ve imza yetkisi gibi özlük hakları olmayan üniversite mezunu işçilerin mezuniyetlerine göre kalifiye eleman olarak çalıştırılması amacıyla kadroya geçirilmeleri hususunda bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?