Kaya, "Senelerdir kamu binası tahsis edilemediği için apartman girişlerinde, bodrum katlarında hizmet vermek zorunda kalan Aile Sağlığı Merkezleri hekimleri, karşı karşıya kaldıkları önlenemez kira artışları nedeniyle büyük bir sorunla karşı karşıya. Aile Sağlığı Merkezlerinin kiracı olduğu mülk sahipleri, astronomik kira taleplerinde bulunarak doktorları kapı önüne koymakla tehdit ediyorlar. İktidarın yüzde 25 dediği oranda zamlar değil, yüzde 300'ler, yüzde 500'ler isteniyor. Bu durumun farkında mısınız? Bugün Osmaniye'de bir Aile Sağlığı Merkezi, mülk sahibi tarafından yıllık 54 bin TL olan kira bedelini 300 bin TL'ye çıkarmak istiyor ve doktorlarla davalık oldular" şeklinde konuştu.

Sağlık alanında yaşanan bu sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, Aile Sağlığı Merkezleri hekimlerinin karşılaştığı zorlukların bir an önce giderilmesi çağrısında bulundu.

Asu Kaya, Aile Sağlığı Merkezlerinin cari gider ödeneklerinin yıllar içinde enflasyon karşısında değer kaybettiğini hatırlatarak, “Ülkemizde enflasyonun geldiği durum ortadadır. Zaten giderlerini karşılama noktasında ciddi sıkıntı yaşayan ASM’ler, bir de kira artışlarını karşılayamadıkları için kapanma noktasına gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın bu konuya dair attığı somut adım olmadığı gibi Sağlık Bakanı ASM’lerin sorunlarını çözemediklerini açıklamalarında ifade etmektedir. Bugün gelinen noktada, birinci basamak sağlık hizmetlerinde vatandaş ile doktor karşı karşıya bırakılmıştır. Aile sağlığı hekimleri ise 'Bakanlık bize kamu binalarında hizmet verdiremezse bizi bu eziyete, belirsizliğe mahkûm bırakmaya devam ederse bu işi bırakacağız' diyorlar” dedi.

Bakan Koca Yavru Keçisinin Görüntülerini Paylaştı! Bakan Koca Yavru Keçisinin Görüntülerini Paylaştı!

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, konuşmasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ASM hekimlerinin bir an önce somut adımlar beklediğine de değinerek “Türkiye’de her 3 ASM binasından birinin kiralık olduğu TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından da kamuoyu ile paylaşılan bilgidir. Ayrıca Bakanlığın, bağış olan ASM binalarından bile kira aldığı acı gerçeği de bilinmektedir. Bu tablonun aciliyetle değişmesi gerekmektedir. Özellikle büyük yıkım yaşayan deprem bölgesindeki ASM’ler için ya kamu binaları bulunmalı, ya kamuya bina satın alınmalı ve ASM’lere verilmelidir” dedi.

Editör: Serap