Devlet memurunun mesai saatleri içerisinde herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek muayene olması sırasında geçen süre muayene süresi ile sınırlıdır.

Devlet memurlarının hastalanması durumunda sağlık kurumlarına başvurarak muayene olmaları ve tetkik/tahliller yaptırmaları sırasında izinli sayılmaları uygun görülse de, bu izin süresi muayene ve tetkik/tahlil süresiyle sınırlıdır. Eğer muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmezse, memurun bu sürelerin sonunda görevine dönmesi gerekmektedir.

Hapse Giren Memur İçin Nasıl İşlem Yapılır? Hapse Giren Memur İçin Nasıl İşlem Yapılır?

Ancak, bazı memurlar bu durumu istismar ederek hastaneye gitmeden işe gelmemektedirler. Bu konuda Döner Sermaye İşletmesi Başkanlığı (DPB) tarafından önceki yıllarda yayımlanan bir görüşte, hastaneye gittiğini iddia eden memurdan idarenin gerek görmesi durumunda hastaneye giriş ve çıkışlarını kanıtlayıcı belge istenebileceği belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bir başka görüşte de, hastaneye gittiğini beyan eden ancak bunu belgeleyemeyen memura disiplin cezası verilebileceği ifade edilmiştir.

Ayakta tedavi işlemleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Ayakta Tedavi İşlemleri" konulu, 23.06.2010 tarihli ve 1883/31270 sayılı ve 2010/41 nolu genelgesi bulunmaktadır.

Bu genelgeye göre; Ayakta tedavi nedeniyle görevine gelemeyen personelin takibi ve izinli sayılabilmesi için "Ayakta Tedavi Beyan Belgesi" doldurulması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; Öğretmeninin, mesai saatleri içerisinde görev yerine gitmeden sağlık merkezinden barkod almak suretiyle muayene başvurusunda bulunmasına rağmen muayene olmadığı, muayene başvurusuna ait barkodları gün içinde okul müdürlüğüne faksladığı, bu durumun hem kesintili hem de kesintisiz olarak gerçekleştiğinden bahisle: öğretmenin bu davranışının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan disiplin hükümlerinden hangisi kapsamında değerlendirilebileceği hususunda 27.11.2014 tarih ve 5773542 sayılı yazısıyla görüş bildirmiştir.

Söz konusu bu yazıda, "Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Ayakta Tedavi İşlemleri" konulu, 23.06.2010 tarihli ve 1883/31270 sayılı ve 2010/41 nolu genelgesi gereğince:

1-ilgilinin, kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşunda ayakta tedavi görmesi nedeniyle görevine gidememesi durumunda 'Ayakta Tedavi Beyan Belgesi'ni doldurarak görev yerine ibraz etmesi gerektiği,

2-"Ayakta Tedavi Beyan Belgesi'nin, ilgilinin mesai saatinde nerede olduğunu ve gerekçesini belgelendirmesi amacıyla doldurulması gereken bir belge olduğu, izin belgesi olmadığı,

3-bu belgeyi kuruma ibraz etmemesi ve tedavi sonrası görev yerine gitmemesi (mesai saatleri içerisinde) durumunda, bu davranışının izinsiz ve özürsüz, göreve gelmeme olarak değerlendirileceği;

4-ayrıca, ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun belirtilen sağlık kuruluşundan teyit edilebileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." açıklamasında bulunulmuştur.