Bankanın faiz oranına ilişkin basın duyurusunda, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği belirtildi. Ayrıca, ocak ayındaki aylık enflasyonun ana eğilimindeki yükselişe dair değerlendirmeler de yer aldı. Enflasyon tahmin patikasındaki artışın, zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda gerçekleştiği ifade edilen duyuruda, manşet enflasyonun sınırlı bir artış kaydettiği vurgulandı.

Yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, tüketim malı ve altın ithalatındaki güçlü artışın diğer tüketim harcamalarına göre daha yavaş seyrettiği belirtildi. Hizmet fiyatlarındaki katılığın, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edilirken, Kurul'un enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarına yakından odaklanacağı bildirildi.

SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaş zam oranını açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaş zam oranını açıkladı

Dış finansman koşulları, rezerv seviyeleri, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep gibi faktörlerin döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkı sağladığı belirtildi. Para politikasındaki kararlı duruşun, Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı yapmaya devam edeceği ifade edildi.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sürdürüleceğini değerlendirdi. Ayrıca, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi.

'Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır'

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.