Yeni düzenlemeler, 2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

İşte yapılan değişiklikler ve detaylar:

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8702

Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2024 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir

En Düşük Emekli Maaşı Arttı: Sırada Refah Payı mı Var? En Düşük Emekli Maaşı Arttı: Sırada Refah Payı mı Var?

1 Temmuz 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Değişikliklerin Detayları

MADDE 1: 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte 2024 yılında da uygulanmasına devam edilir.

MADDE 2: Özel Hizmet Tazminatı cetvelinde yapılan değişiklikler:

Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar: Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünde yer alan bu ibarelerde güncellemeler yapıldı.

Yüksekokul Sekreteri: Enstitü Sekreteri ibaresinin ardından bu ibare eklendi.

MADDE 3: Diğer Tazminatlar cetvelinde yapılan değişiklikler:

Makine ve Tasarım Teknolojisi: Makine Teknolojisi ibaresi bu şekilde değiştirildi.

Kimya Teknolojisi: Kimya derslerini okutanlar ibaresi eklendi.

Tarım: Tarım Teknolojileri ibaresi bu şekilde değiştirildi.

Geleneksel Türk Sanatları ve Moda Tasarım Teknolojileri: Bahçecilik, El Sanatları Teknolojisi ve diğer ibarelerde bu değişiklikler yapıldı.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: Büro Yönetimi ibaresi bu şekilde değiştirildi.

MADDE 4: Din Hizmetleri Tazminatı cetvelinde yapılan değişiklikler:

Diyanet Akademisi: Diyanet İşleri Başkanlığı ibaresi Diyanet Akademisi olarak değiştirildi.

Eğitim Görevlisi Kadroları: Eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlara yönelik yeni tazminatlar eklendi.

MADDE 5: Adalet Hizmetleri Tazminatı cetvelinde yapılan değişiklikler:

Müdür, Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar: Müdür ve Sayman ibaresi bu şekilde değiştirildi.

MADDE 6: Diğer Tazminatlar cetvelinde yapılan değişiklikler:

Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar: Sayman ibaresi bu şekilde değiştirildi.

MADDE 7: Yeni Eğitim Kurumları:

Çok Programlı Anadolu Lisesi

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mesleki ve Teknik Özel Eğitim Okul ve Kurumları

MADDE 8: Kararın yürürlüğe giriş tarihleri:

2 nci maddenin (b) bendi ve 4 üncü madde: 15 Temmuz 2024

Diğer hükümler: 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

MADDE 9: Kararın hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Üst yönetim, genel idare, eğitim, din hizmetleri ve adalet hizmetleri alanlarında çalışan memurları kapsayan düzenlemeler 2 Temmuz 2024 itibariyle geçerli olacak.