Türk Büro-Sen Bolu Şube Başkanı Kenan Yavuz, yaptığı açıklamada tüm kamu çalışanlarının ve emeklilerinin ortak sorunlarına dikkat çekti.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Büro-Sen Bolu Şube Başkanlığı olarak, kamu çalışanları ve emeklilerin sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

“TÜM SENDİKALARIN ASGARİ MÜŞTEREKLERDE FİKİR BİRLİĞİ SAĞLAMASI GEREKMEKTEDİR”

Kamu çalışanlarının zam beklentisine dikkat çeken Yavuz, artan enflasyon rakamlarının göz önünde bulundurularak memurlar ve emeklilere ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca tüm çalışanların sorunlarının gündeme getirilmesi ve sendikaların ortak noktalarda fikir birliği sağlaması gerektiğini vurguladı.

Yavuz, siyasi partilerin ve adayların geniş toplum kesimlerine yönelik vaatlerde bulunduğu 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı sebebiyle mevcut hükümetin çeşitli teşvik, iyileştirme ve zam kararları açıkladığını ifade etti. Bu süreçte kamu çalışanlarının da zam müjdesini beklediğini dile getirdi.

“HUZURLU BİR TOPLUM TÜRKİYE KAMU-SEN'İN OLMAZSA OLMAZIDIR”

Yavuz, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma hayatına dair isteklerini vurgulayarak, “İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi, güvenli bir gelecek, huzurlu bir toplum oluşturulması Türkiye Kamu-Sen'in olmazsa olmazıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak Kamu çalışanlarını, emeklileri için insan onuruna yaraşır bir yaşam, adil bir gelir dağılımı, güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz.

Acil olarak; memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarıyla ödenmesi, sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın bütünüyle kaldırılarak tüm kamu çalışanlarının güvenceli ve kadrolu biçimde istihdam edilmesi, 1'inci dereceye gelmiş bütün kamu personelinin ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi, memurlara da dini bayramlarda ikramiye verilmesi, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılması ve emeklilikteki ayrımın kalkması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“MEMUR MAAŞ SİSTEMİ SADELEŞTİRİLMELİ”

Acil olarak ihtiyaçlarını sıralayan Yavuz, tüm memurların niteliklerine uygun maaş alması gerektiğini belirterek,  “Günün şartlarına uygun olarak sosyal yardımlar, nöbet ücreti, fazla mesai gibi ödemelerin artırılması, kira, giyim, yemek yardımı gibi yeni sosyal yardım kalemlerinin oluşturulması, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarının barınma ihtiyacı başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesi, memur maaş sisteminin sadeleştirilerek tüm memurların yürüttüğü kamu hizmetinin gerektirdiği niteliklere uygun bir maaş almalarının sağlanması, kamuda mülakat uygulamasının bir an önce kaldırılarak liyakat ilkesinin hayata geçirilmesi, 4/C'li iken 4/B'ye geçen kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atamalarının yapılması, kamu çalışanlarına şiddetin son bulması için gerekli tedbirlerin alınması, 4688 sayılı Kanunun revize edilerek toplu sözleşme sisteminin katılımcı ve sonuç alıcı bir hale gelmesi için imza ve itiraz yetkilerinin toplu sözleşmeye katılan tüm

konfederasyon ve sendika temsilcileri lehine genişletilmesi, 657 sayılı Kanun'un revize edilerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.