Memurların geçici görevlendirme durumlarında, yeme, içme ve konaklama gibi masraflarını karşılaması için ödenen yolluk tutarlarının güncellenmesi talep ediliyor.

Memurların geçici görevlendirmelerinde yeme, içme ve konaklama gibi masrafların karşılanması için ödenen yurtiçi gündelik harcırah ve yolluk miktarları, memurların ek gösterge ve derecelerine göre belirlenmektedir. 

2024 Yılı Memur Yolluk ve Harcırah Tutarları

Memurların geçici görevlendirmeleri sırasında yeme, içme, konaklama gibi masraflarının karşılanması amacıyla ödenecek yurtiçi gündelik harcırah ve yolluk miktarları, ek gösterge ve derecelerine göre belirlenmiştir.

01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli tutarlar şu şekildedir:

Gündelik (2024)

  • Ek göstergesi 3600 (dahil) - 6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar: ₺420,00
  • Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar: ₺405,00
  • Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar: ₺400,00

Konaklama Tutarları

- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar:

  • İlk 10 gün: ₺672,00
  • 11 - 90. gün arası: ₺630,00

-Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar:

  •  İlk 10 gün: ₺648,00
  •  11 - 90. gün arası: ₺607,50

-Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar:

  • İlk 10 gün: ₺640,00
  • 11 - 90. gün arası: ₺600,00

Bu yolluk miktarlarının güncel enflasyon oranlarının altında kaldığı, bu nedenle memurların ekonomik olarak mağdur olmaması için güncel fiyat araştırmaları yapılarak yolluk ve harcırahların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Ekonomik olarak mağdur ediliyor

Bu durum, memurların ekonomik olarak mağdur olmasına yol açmaktadır. Geçici görevlendirmelerde, memurların mağduriyet yaşamaması için, yolluk ve harcırahların güncel fiyat araştırmaları yapılarak yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Memurların görevlerini yerine getirirken ekonomik zorluklarla karşılaşmamaları için bu düzenlemeler büyük önem arz ediyor.

Güncel yaşam maliyetleri dikkate alınmalı

Ayrıca, yolluk miktarlarının belirlenmesinde güncel yaşam maliyetlerinin dikkate alınması, memurların yolluklarıyla gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlayacaktır. 

Bankalar Arasında Faiz Yarışı Kızıştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Bankalar Arasında Faiz Yarışı Kızıştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi

Bu, sadece memurların maddi durumunu korumakla kalmayıp, aynı zamanda görevlerini daha verimli ve stressiz bir şekilde yerine getirmelerine de yardımcı olacaktır. 

Dolayısıyla, bu konuda yapılacak iyileştirmeler hem memurların hem de kamu hizmetlerinin kalitesinin artmasına katkıda bulunacaktır.