Sendika, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesinde belirlenen usul ve esasların günümüz şartlarına uygun olmadığını vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1965 yılında kabul edilmiştir. Kanunun yasalaştığı dönemde birçok kadro için belirlenen eğitim seviyesi, o dönemin şartlarına göre belirlenmiş ve toplumun genel eğitim seviyesine göre üst derecelerden kadro açılmamıştır.

Memurlar Ali’yi Merak Ediyordu, Ali Mecliste Ortaya Çıktı Memurlar Ali’yi Merak Ediyordu, Ali Mecliste Ortaya Çıktı

Bu nedenle, yüksekokul mezunu yüz binlerce memur, bulundukları kadroların 3. ve üstü derecelerinde karşılığı olmadığı için derece yükselmesi yapamamakta ve 4. veya 5. derecelerde kalmaktadır. Bu durum, kamu personel sisteminin üç ana prensibinden biri olan kariyer ilkesiyle çelişmekte ve devlet memurlarının özlük hakları bakımından zarar görmelerine neden olmaktadır."

Türk Sağlık-Sen, ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi ve memurların mağduriyetlerinin önlenmesi için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Son olarak, Cumhurbaşkanlığına bir yazı göndererek, 68. maddenin (A) fıkrasının (a) bendinde yer alan "derece yükselmesi yapılabilmesi için üst derecelerden boş bir kadronun bulunması" hükmünün kaldırılması veya bu hükme uygun yeni düzenlemelerin yapılması talep edildi. Ayrıca, 3. ve üstü derecelerde kadrosu bulunmayan 4. ve 5. derecelerdeki kadroların yeniden düzenlenmesi ve memurların eğitim durumlarına uygun kadrolar oluşturulması için gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması istendi.

Yetkililerin, yüz binlerce memurun yaşadığı bu sorunu en kısa zamanda çözüme kavuşturması beklenmektedir.