Memurlar, aldıkları disiplin cezalarının sicillerinde yıllarca bir leke olarak kaldığını ve bu durumun kariyerlerinde yükselmelerini engellediğini ifade ediyor. Aynı zamanda öğretmenlerin uzman öğretmen unvanına yükselme fırsatlarının da bu cezalar nedeniyle daraldığını belirtiyorlar. Bu durumun hem kendilerini hem de ailelerini olumsuz etkilediğini vurguluyorlar.

Memurlar, hükümetin seçim vaatlerine rağmen kendilerinin toplum tarafından yeterince görülmediğini, ancak aileleri ile birlikte önemli bir oy potansiyeline sahip olduklarını dile getiriyor. Bu nedenle, memur sicil affının bir an önce çıkarılmasını ve kendilerinin moral ve motivasyonunu artırmasını istiyorlar.

Son olarak, 2006 yılında yürürlüğe giren memur sicil affının ardından 17 yıl boyunca disiplin affına dair herhangi bir kanuni düzenleme yapılmamıştır. Memurlar, 2013 ve 2014 yıllarında çıkacak söylentilerine rağmen bir sonuç alamamıştır. Şimdi, yeni bir sicil affı talebiyle hükümete sesleniyorlar ve umutla bekliyorlar. Bu konu, kamuoyunda da dikkatle takip ediliyor.

Sonrasında bu konu unutuldu.

1985 yılından bu yana 4 defa disiplin affı yasası çıkarılmıştır.

2013 yılındaki KPDK toplantısında, dönemin Bakanı Faruk Çelik, talebi uygun görmüş ama talep çıkan torba yasaya konulmamıştı.

Özellikle FETÖ'nün etkin olduğu dönemde verilen disiplin cezalarından dolayı mağdur olan kamu personeli bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 133. maddesinde "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir." hükmü yer almakta olup, bu hüküm gereğince aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının özlük dosyasından silinebilmesi için 10 yıl gerekmektedir.

Bu bağlamda, terör örgütlerine yakınlıktan dolayı verilen cezalar hariç tutulmak üzere, yeni bir disiplin affı yasasının çıkarılması uygun olacaktır.