15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7546 sayılı Kanun'un 28. maddesi ile memurlara 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda 8.077 TL ilave ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

AZİZ ÇELİK: İLAVE ÖDEME (SEYYANEN ZAM) KONUSUNDA İLAVE DEĞERLENDİRMELER

15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7546 sayılı Kanunun 28. maddesi ile memurlara (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8 bin 77 TL) ilave ödeme yapılacak.

Emekli aylıklarına yansımayacak: “İlave ödeme” uygulaması kamu görevlileri açısından büyük sorunlara yol açacak. Kanunda sayılan istisnanalar nedeniyle ilave ödeme olan 8 bin 77 lira memur emekli aylıklarına yansımayacak. Böylece çalışan memur ile emekli memur arasındaki fark ciddi biçimde artacak.

Emekli ikramiyelerine yansımayacak: İlave ödeme memurların emekli ikramiyelerinin hesabında da dikkate alınmayacak. Memurlar emekli ikramiyelerinde de ciddi kayba uğrayacaklar.

Kıdem tazminatı hesabında yok: İlave ödemenin memur maaşlarının bir unsuru olmaması nedeniyle ilave ödeme kıdem tazminatı tavanı hesabında da dikkate alınmayacak.

14 günlük fark yok: İlave ödemede maaş zammı farkı gibi 14 günlük fark olmayacak. İlave ödeme 1 Temmuz’dan değil 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. İlave ödeme memur maaşlarının bir parçası olsaydı 14 günlük farkı da (3 bin 769 TL) ödenecekti. Bu fark ödenmeyecek. 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 8 bin 77 TL ödenecek.

Memurlarda asgaride eşitlenecek: İlave ödeme yöntemiyle memurlar dipte eşitlenecek. Memur maaşları tıpkı asgari ücrette olduğu gibi asgari memur maaşına doğru bastırılacak. Memurlar arasındaki mesleğe ve kalifikasyona dayalı maaş skalası daralacak.

Ve ihtiyatlı bir düzeltme: Katsayı artışıyla artması gerekiyor: Bir diğer tartışma konusu ilave ödemenin memur aylıkları gibi artıp artmayacağı konusudur. 7546 sayılı Kanunun 28. maddesine göre ilave ödeme (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda olacak. Yasanın 28. maddesine sayılan istisnalar ilave ödemenin maaşın bir unsuru olmadığını açıkça gösteriyor. Madde ayrıca ve tereddütleri giderme konusunda yetkiyi Cumhurbaşkanına tanınmış durumda. Ancak ilave ödemenin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı şeklinde düzenlenmesi nedeniyle (aksi bir düzenleme ve uygulama yapılmazsa) aylık katsayıdaki artış ilave ödemeye de yansımış olacak. Bu nedenle ilave ödemenin katsayı artışına bağlı olarak artacağını söylemek mümkün. Daha önce bu konuda da memurları Ocak 2024’te emeklilere benzer bir tehlikenin beklediği uyarısını yapmıştım. Sonuç olarak ilave ödemenin artışı konusunda -AK Parti uygulamaları nedeniyle ihtiyat payı da bırakarak- bir düzeltme yapmış olayım.