Milletvekilliği aday adayı olmak isteyen memurlar 16 Mart 2023 Perşembe gününe kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

İstifa etmesi gereken kamu görevlileri şu şekilde:

Hakimler ve savcılar, yüksek yargı mensupları, YÖK öğretim elemanları, YÖK üyeleri, RTÜK üyeleri, kamu kurumlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (oda ve borsalar), kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurulu üyeleri.

İşçilerin istifa etmesine gerek var mı?

Anayasanın 76 ncı maddesine istinaden sürekli ve geçici işçilerin milletvekili genel seçiminde aday olabilmek için istifa etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Milletvekilliği seçimi istifa dilekçesinde neler yazmalı?

Görevden ayrılma dilekçesinde şunlar yazılabilir.

 "14 Mayıs 2023 tarihinde tarihinde gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için görevimden ayrılmak istiyorum."

İstifanın kabulü gerekiyor

İstifa edecek memurun dilekçesinin ilgili idare tarafından hızlı bir şekilde kabul edilmesi gerekiyor. Zira başvurular 16 Mart'ta sona erecektir. Milletvekilliği için yapılacak istifanın kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz.