Türk Büro Sen, işçilere yapılan zam sonrasında bir açıklama yaptı. Sendika başkanı Türkeş Güney yaptığı açıklamada

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün kamu işçileri ile ilgili açıkladığı zam oranları sonucu işçi ve memur arasında takribi 2 kata yaklaşan, ikramiye ve tediyelerle birlikte 23 bin TL'ye karşılık; memur maaşları ortalama 12 bin aralığında kalmıştır. Meydana gelen gelir farkları nedeniyle Devlet Memurlarında ciddi tepkilere neden oldu, oluyor.

dedi.

Temmuz ayında kamu görevlilerine yapılacak, rutin zamların dışında, verileceği ifade edilen "refah payı"nın oranı an itibarı ile çok büyük önem kazandığını belirten Türkeş

Temmuz ayında kamu görevlilerine verileceği ifade edilen "refah payı" oranı veya miktarı ile ilgili olarak, bir açıklama yapılması elzemdir. Ortalama memur maaşlarını, en az işçi maaşları seviyesine çıkarmayan, hiç bir oran veya seyyanen tutar, kamu görevlilerinin infialini durduramaz. Kamu görevlileri, maaş ve özlük hakları konusunda, bugün bu duruma düşmüş ise, haklı olarak infial halinde ise, bu durumun tek sorumlusu 12 yıllık yetkili sendikadır.

 dedi.

Editör: Güler Sağlam