Bu tabloya 4 gözle bakın ve durumun vehametini anlayın artık! #MemuraRefahZammı verilmeli. Memur maaşının düşük zam oranlarıyla erip gitmesini asgari ücretle karşılaştırdığımızda görebiliyoruz.

4 yıl önce en düşük memur maaşı, asgari ücretin iki katı iken şimdi 2-3 bin TL civarı bir fark var. Yol ve yemek yardımı alan bir asgari ücretlinin memurdan daha çok kazandığını söyleyebiliriz. Memur maaşındaki erime son yirmi yıldır devam ediyor. Ancak son 4 yılda erime hız kazandı. 

Ekonomik gerçeklerden uzak yüzdelik "zam pazarlıkları" sınırlı sayıda meslek grubunu memnun ederken diğer grupların da tepki ve memnuniyetsizliğiyle sonuçlanmaktadır. Öncelikli olarak kamu çalışanları arasında hiyerarşik ücret adaletinin sağlanması gerekmektedir. Yani Hizmetli kadrosundan Genel Müdüre kadar tüm hiyerarşik kademelerin taban aylıkları arasındaki ücret makası arasındaki uçurum giderildikten sonra diğer tamamlayıcı nitelikteki tazminat, ekgösterge vb. hususlarda düzenleme yapılması gerekmektedir.

Aksi takdirde çalışma barışı tamamen ortadan kaldırılmış, çalışanlar arasında ücret çatışmalarına kapı aralanmış, Kamu yönetiminde de telafisi mümkün olamayacak zaafiyetlere sebebiyet verilmiş olunacaktır.

Memur Maaşları Açlık Sınırına Nasıl Getirildi? Memur Maaşları Açlık Sınırına Nasıl Getirildi?

Emir KAZAK
Liyakat-Sen Genel Başkanı