657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 bcı maddesinde şu hüküm yer almaktadır. "Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir."

Öneri: "Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, Türiye İstatitik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu görevlileri sendikaları tarafından her bir mali yılda iki kez belirlenen YOKSULLIK SINIRI TUTARINDAN az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir."

Açlık sınırı nedir, nasıl hesaplanır?

Açlık sınırı yani bir diğer adıyla yoksulluk sınırının ne olduğu ve nasıl hesaplandığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Türk-İş Başkanı Atalay'ın açıklamaları sonrasında merak edilen açlık sınırı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, açlık sınırı nedir, nasıl hesaplanır?

Açlık sınırı yani bir diğer adıyla yoksulluk sınırının ne olduğu ve nasıl hesaplandığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Türk-İş Başkanı Atalay'ın açıklamaları sonrasında merak edilen açlık sınırı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, açlık sınırı nedir, nasıl hesaplanır?

Açlık sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarıdır.

Uygulamada ya da algılamada, yoksulluk kavramında olduğu üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında uçurum kabul edilebilecek farklar bulunmakta ve ülkeler bazında sınır rakamlar farklılık göstermektedir.

Neredeyse tüm ülkelerde yoksul olarak yaşayan vatandaşlar bulunmaktadır. Açlık sınırı bu bireylerin durumlarıyla ilgili karar almada ya da yoksulluğun önlenmesi ile ilgili konularda yapılacak çalışmalarda kullanılan bir ekonomik araç oluşturmaktadır.

AÇLIK SINIRI NASIL HESAPLANIR?

Açlık sınırının hesaplanması ya da belirlenmesi, genelde normal bir yetişkin bireyin kabul edilebilir bir yaşam sürmesi için bir sene zarfında tüketeceği tüm kaynakların değerinin toplanmasıyla bulunur ve zamanla enflasyon oranında artış arz ederler.

Bu kaynakların en önemlisini yaşamak için kullanılan yerin kirası ya da gideri oluşturmaktadır. Bu yüzden, açlık sınırı ile direkt bağlantılı olan ekonomistler emlak fiyatlarındaki iniş-çıkışları yakından takip ederler.

AÇLIK SINIRI NE KADAR?

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Kasım 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı', 7 bin 785 lira olarak hesaplandı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' 25 bin 365 lira oldu. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 10 bin 170 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,87 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 137,38, 11 aylık değişim oranı ise yüzde 90,02 olarak hesaplandı.

Yine araştırmaya göre; süt, yoğurt, peynir grubunda tüm ürünlerin fiyatları yükseldi. Sütün ortalama litre fiyatı yüzde 8 artarak 20 TL'yi aştı. Kasım ayında peynir yüzde 12, yoğurt yüzde 5 zamlandı. Dana kıyma 139 TL, kuşbaşı 147 TL'ye yükseldi. Kuzu eti yüzde 6 zamlandı. Tavuk eti fiyatı ise yüzde 7 geriledi. Kış mevsimine girerken balık arzı artışı nedeniyle ortalama balık fiyatları düştü. Kuru fasulye yüzde 6, yeşil mercimek yüzde 8, nohut yüzde 10 zamlandı. Kırmızı mercimek fiyatı da aşağı yönlü seyir izledi. Yumurta fiyatı sabit kaldı.

Yoksulluk Sınırı Nedir?

Hemen hemen her ülkede yoksul olarak yaşayan yurttaşlar bulunuyor. Yoksulluk sınırı ise, bu fertlerin durumları ile ilgili karar almak için ya da yoksulluğun önlenmesi ile ilgili konularda yapılacak çalışmalarda kullanılacak ekonomik bir araç oluşturur. Yoksulluk sınırı, yeterli yaşam standardına sahip olarak yaşayabilmek için gerekli olan asgari gelir miktarına denir. Uygulamada ya da algılamada ise, yoksulluk kavramının niteliğinde gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında uçurum kadar nitelikte farklar bulunur. Aynı zamanda ülkeler çapında olan sınır rakamlarla değişiklik gösterir.

Yoksulluk Sınırı Neye Göre Belirlenir?

Açlık sınırının kapsamına bakıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan standartlara göre hesaplandığı görülür. Açlık sınırı için belirlenen değerler, çalışan ya da bir tane 0 ile 6 yaş arasında olan bir başkası ile 6 ile 15 yaş aralığında olan dört kişilik bir aileye göre hesaplanır. Bu hesaplamanın yapılmasında ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülük ettiği, bütün aile üyelerinin alması gereken asgari kalori miktarına göre belirlenir.

Yaş olarak çok büyük bir evlada sahip olan aileler genellikle 2800 kalori ile yaşamını sürdürebilirken, 0 ile 6 yaş aralığı içinde küçük bir evladı olan aileler için hesaplama yapılırken yaklaşık 2800 kaloriye ilave olarak 2400 kalori daha eklenir. Bunun nedeni ise, gelişim döneminde olan çocukların asgari olarak alması gereken kalori miktarının 2400 olmasından kaynaklanır.

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır?

Yoksulluk sınırının hesaplanması yapılırken, genellikle normal bir yetişkin kişinin kabul edilebilir düzeyde hayatına devam edebilmesini sağlayabilecek bir sene içinde tüketebileceği tüm kaynakların değerinin toplanması ile bulunur. Zaman ilerledikçe enflasyon oranında artış meydana gelmesi, yoksulluk sınırını önemli ölçüde etkiler. Bu kaynaklar içinde en önemlisi ise, yaşayabilmek için kullanılacak olan yerin kirası ya da gideri oluşturur. Bu nedenle de, yoksulluk sınırı ile direkt bir şekilde bağlantılı olan ekonomistler gayrimenkul fiyatlarındaki inişleri ve çıkışları yakından takip eder.

Yoksulluk ve Açlık Sınırı Neleri Kapsar?

Türkiye yoksulluk ve açlık sınırı oranı her ay hesaplanır. Türk - İş bu konuda çok yetkili bir makam olarak her ay verileri güncellenir. Bu sayede açlık ve yoksulluk sınırı bilgilerini her ay güncel olarak Türk-İş sitesinden yayınlanır. Yoksulluk ve açlık sınırı belirlenirken ortalama dört kişilik bir ailenin standart bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlar belirlenerek hesaplama yapılır. Açlık sınırı hesaplaması yapılırken minimum kalori ve minimum maliyet hesaplaması yapılır. Açlık sınırı hesaplaması yapılırken şu değerler dikkate alınır;

  • Süt, peynir, yoğurt
  • Tavuk, et, balık
  • Meyve, sebze ve bakliyat
  • Un, ekmek, makarna ve pirinç

dikkate alınarak hesaplama yapılır.

İkinci aşamada ise besin gruplarının aylık değerleri hesaplanıyor. Bu duruma göre ise bazı düşüşler ve artışlar hesaplanır. Bunun sonucunda ise, yıllık ortalamalar hesap edilir. Yoksulluk Sınırı dört kişilik bir ailenin tüm zorunlu ihtiyaçlarının TL cinsinden minimum olarak hesaplanması ile yapılır. Açlık sınırına kıyasla yoksulluk sınırının belirlenmesi için ortaya konulmuş net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat açlık sınırında odluğu gibi zorunlu ihtiyaçlar göz önünde bulunduruluyor.