Hususi damgalı pasaport olarak da bilinen yeşil pasaport alabilme kapsam ve şartlarının belirlendiği 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile ilgili özet bilgiler haberimizde.

5682 sayılı Pasaport Kanunu ilgili maddeleri:

Hususi pasaportlar

Madde 14 -

A) Hususi damgalı pasaportlar;

(.)(4) birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T . C . Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

..

Ek Madde 4 - (Ek:28/5/1988 - 3463/4 md.)

Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da Hususi Pasaport verilir.

HÜKÜMLERİN YORUMU:

Hususi damgalı pasaport, yani yeşil pasaport alabilecek olanların kapsamı ile şartlarının belirlendiği bu madde hükümlerine göre;

Memurlardan, memurluk ilişkisi devam ettirenlerden 1, 2, 3 üncü derece kadrolarda görevini halen yapmakta olanlara veya yine 1, 2, 3 üncü derece kadroda bulunduktan sonra emekli veya görevlerinden ayrılmış olanlara verilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, hükümde kadro derecesi özellikle belirtilmiş olmaktadır. Memurların intibak işlemlerinde hem kadro derecesi, hem kazanılmış hak aylık derecesi, hem de emekli keseneğine esas aylık derecesi şeklinde 3 kavram bulunur.

Bu durumda, maddede kesin olarak belirtilmiş kurala göre bu 3 kavramdan yalnızca kadro derecesi yeşil pasaport için aranan kural olmaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Görevde iken, kadro derecenizin 4 olduğunu, emekli müktesebinizin de 3 olduğunu belirtmiş olmanız nedeniyle Devlet memurluğu görevinde iken 1,2,3 üncü derece kadroyu işgal etmediğinizi anlamaktayız. Bu durumda tarafınıza yeşil pasaport verilmesi imkanı olmayacağını değerlendirmekteyiz.