Emekli hekim, 657 ile memur olduğunda, memur statüsünden emekli olabilir mi? Emekli hekim, 657 ile memur olduğunda, memur statüsünden emekli olabilir mi?

Bu konuya dair net bilgilendirmeler, "Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" adlı belgede yer almaktadır. Yönergeye göre, sağlık raporları için takvim günü esas alınır. Takvim günü, saat 00.00'dan 23.59'a kadar olan süreyi kapsar. Yani, mesai saatlerinin bitiminden sonra (örneğin, saat 20.00 gibi) alınan bir raporun birinci günü, raporun tanzim edildiği günün saat 23.59'unda sona erer.

Özetle, sağlık raporu alındığı gün hastalık iznine dahil edilir, ancak günün sonunda sona erer. Bu kural, memurlar ve işçiler için hastalık izni hesaplamalarında önemlidir ve bu yönergeye uygun hareket etmek çalışanların haklarını korumalarına yardımcı olur.