Ankara Sanayi Odası ise düzenlemede yer alacağı açıklanan “asgari kurumlar vergisinin” reel sektörü zorlayacağı görüşünde. İşçi ve memur sendikaları, devam eden vergi reformu çalışmalarını değerlendirerek ortak taleplerini dile getirdi.

Gelir Vergisi Dilimlerinde Adil Vergilendirme Talebi

Hak-İş tarafından hazırlanan “Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar” raporunda, gelir vergisi dilimlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve gelir durumuna göre vergilendirme yapılması talebi yer aldı. Ayrıca, ücretlere uygulanan vergilerin yeniden düzenlenmesi de talepler arasında bulunuyor.

Memur-Sen de konuyla ilgili “Adil, Makul ve Sürdürülebilir Vergi Sistemi” başlıklı raporunu açıkladı. Raporda, mevcut vergilendirme sisteminin yüksek gelirli ve dar gelirliyi aynı vergiye tabi tuttuğu, bunun adil olmadığı belirtildi. Memur-Sen, ücretlilerden alınan gelir vergisi dilimlerinin yüzde 5, 10, 15 şeklinde revize edilmesi gerektiğini savundu.

Sağlık Personeli, Sağlık Teknikeri Merve Kınar’ın Katledilmesini Protesto Ederek Ses Yükseltti Sağlık Personeli, Sağlık Teknikeri Merve Kınar’ın Katledilmesini Protesto Ederek Ses Yükseltti

Sendika Liderlerinden Açıklamalar

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, milli gelirden en alt gruptaki geniş kesimin payının azalmaya devam ettiğini ve en üst gruptaki sermaye kesimlerinin karlarını artırdığını vurguladı. Arslan, kaynakların adil dağıtılmadığını belirterek, bu durumun sorunlara yol açtığını ifade etti.

Ankara Sanayi Odası’nın Görüşü

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çok uluslu şirketlere yönelik “asgari kurumlar vergisi” uygulamasını değerlendirdi. Ardıç, şirketlerin istisnalarına bakılmadan ciroları oranında asgari vergi ödeyecek olmasının, yüksek faiz ve düşük karlılık ortamında reel sektörü zorlayacağını belirtti.