6356 sayılı kanun kapsamında, işçiler "İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri" adı altındaki hizmeti kullanarak bir sendikaya üye olabilir, bir sendika üyeliğinden istifa edebilir ve üye oldukları sendikayı sorgulayabilirler. Ancak, bu kolaylıklar memurlar için yapılamamaktadır. Memur sendika üyelik sorgulama işlemi farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir

2023 yılında memur sendika üyelik sorgulama işlemi için, E-Devlet üzerinden özel bir hizmet mevcut değildir. Memur sendika üyelik durumunu sorgulamak isteyenler, kendi sendikalarının internet sitesini veya doğrudan sendika yetkilileriyle iletişime geçerek üyelik durumlarını öğrenebilirler.

E-Devlet Sendika Sorgulama Memur 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 2 yıl önce duyurduğu memurlar için sendika üyelik, istifa ve sorgulama işlemlerinin E-Devlet'e taşınmasına yönelik çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla, 2023 yılında memurların sendika üyelik sorgulama işlemini E-Devlet üzerinden yapma imkanı bulunmamaktadır. İşçi sendikaları için bu tür işlemler E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilirken, memur sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri hala online olarak yapılamamaktadır.

Bazı sendikalar, dijitalleşmeyi teşvik etmek için internet siteleri aracılığıyla bu süreçleri kolaylaştırmaya çalışsa da, memurların sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri için hala fiziksel formları doldurmaları gerekmektedir. Bu formlar, "Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu" ve "Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu" gibi belgelerdir. Üyelik işlemi, sendika tarafından üyenin çalıştığı kuruma yapılan bildirimle gerçekleşirken, çekilme (istifa) işlemi için evrakın tarih ve sayı alması gerekmektedir.

Sendika İstifa İşlemi E-Devlet’ten Nasıl Yapılır? 2023

Memurlar için sendikadan istifa işlemi, işçi sendikalarına üye olan kişilere sağlanan E-Devlet üzerindeki "İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri" hizmeti gibi online olarak yapılamamaktadır. Memurun, üye olduğu sendikadan istifa etmek istediğinde, belirli adımları takip etmesi gerekmektedir:

Memur, "Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu" adıyla bilinen formu doldurmalıdır. Bu form, istifayı bildiren resmi bir belgedir.

Doldurulan form, memurun çalıştığı birimdeki evrak servisine teslim edilmelidir. Bu adımda, istifa dilekçesi için ayrı bir dilekçe vermek gerekmemektedir.

memur-sendika-istifa

Evrak, tarih ve sayı alarak istifa işlemi tamamlanır. Bu aşamada, sendika onayının veya reddinin beklendiği durum söz konusu değildir, çünkü istifa tek taraflı bir işlemdir.

Günümüzde, memurların sendika üyelikten çekilme işlemi için E-Devlet üzerinden hızlı bir yöntem bulunmamaktadır. İstifa işlemi için fiziksel formun doldurulması ve evrak servisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu süreç, işçi sendikalarına üye olan kişiler için geçerli olan hızlı ve kolay online işlemle karşılaştırıldığında daha uzun sürebilmektedir. Memurların, bu prosedürü takip etmeleri istifa işleminin tamamlanması için önemlidir.

Üye olduğu sendikadan istifa etmek isteyen memurun, sırayla şu adımları takip etmesi gerekir:

  • “Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu” isimli formu doldurması gerekir.
  • Doldurduğu formu, çalıştığı birimin evrakına teslim etmesi gerekir. (Bu evrak dışında, istifa için ayrıca bir dilekçe vermesi gerekmez.)
  • Evrakın, tarih ve sayı almasıyla istifa işlemi tamamlanır.

Memur Sendika Sorgulama 2023 yılı

Günümüzde memurlar, sendika üyeliği sorgulama işlemini yalnızca kendi kurumlarına başvurarak gerçekleştirebilmektedirler. Bu dışında, memurlar için sendika üyeliğini sorgulamanın başka bir yöntemi bulunmamaktadır. Bu durum, memurların sendika üyeliği ile ilgili bilgileri doğrudan resmi kaynaklardan veya kendi kurumlarından alması gerektiği anlamına gelir.

Sendikalar, zaman zaman basın açıklamaları yaparak bu konuyu gündemde tutmaya ve memurlar için sendika üyelik, istifa ve sorgulama işlemlerinin online ortama (E-Devlet) taşınması gerektiğini savunmaya devam etmektedir. Özellikle 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılan bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu konuda gerekli adımların atıldığını belirtmişti. Ancak, bu tarihten itibaren neredeyse 2 yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen, memurların sendika üyelik işlemlerinin online ortama taşınması çalışmaları henüz tamamlanmamıştır.

2023 Yılında Çalışmalar Tamamlanacak mı?

“İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri” hizmetinin E-Devlet'e eklenmesi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yapılan yasal düzenlemeler ile mümkün hale gelmişti. Bu düzenleme sayesinde işçi sendikalarına üye olan kişiler, “bakanlıkça sağlanan elektronik başvuru sistemi ile E-Devlet Kapısı üzerinden üye olma ve üyelikten ayrılma hakkı” kazandı. Ancak, memurlar için benzer bir hizmetin E-Devlet üzerinden verilebilmesi için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda düzenleme yapılması gerekiyor.

Bu düzenleme için kanunda yer alan 14, 16 ve 30’uncu maddelerin düzenlenmesi ve yeni bir E-Devlet uygulamasının hizmete açılması gerekiyor. Ancak, bu düzenlemenin henüz gündemde olmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla, 2023 yılında E-Devlet üzerinden memur sendika üyelik sorgulama hizmetinin hayata geçirilmesi beklenmiyor. Fakat, 2023 yılının başında “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmetinin kullanıma açılması, bu konunun tekrar gündeme gelmesine sebep oldu.

memur-sendika-sorgulama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 2 yıl önce yaptığı açıklama da göz önünde bulundurulduğunda, bu konunun henüz rafa kalkmadığını hatırlatmak önemlidir. Dolayısıyla, bahsi geçen hizmetin önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi beklentisi içindeyiz.

“Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelik İşlemleri” Hizmeti

Peki gelecekte memurların hizmetine sunulması beklenen E-Devlet “Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelik İşlemleri” hizmeti, kullanıcılara ne tür faydalar sunacak?

Memurlar, E-Devlet “Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelik İşlemleri” hizmetinin hayata geçirilmesiyle birlikte artık internet üzerinden sendika üyelik durumunu sorgulayabilecek, yeni bir sendikaya üye olabilecek ve mevcut sendika üyeliğini tek bir tıkla sonlandırabilecek. Gelecekte hayata geçirilmesi planlanan E-Devlet “Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelik İşlemleri” hizmetinin, şu anda faaliyet gösteren E-Devlet “İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri” hizmeti ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

Özetlemek gerekirse E-Devlet’e eklenecek olan “Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelik İşlemleri” hizmeti, şu işlemlerin yapılmasına olanak tanıyacak:

  1. Memur sendika üyelik sorgulama
  2. Memur sendika üyeliği
  3. Memur sendika üyelikten çekilme (istifa)