Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, açıklanan teklifin içeriğini şu şekilde belirtti: 2024 yılı için, geçtiğimiz iki yılın enflasyon rakamlarını dikkate alarak, üçer aylık dönemler halinde toplamda %35+10+15+10 oranında maaş artışı talep ediyoruz. Bununla birlikte, 2024 yılında 22 bin TL'ye yükseltilmesi gereken en düşük devlet memuru maaşında eksik olan 1650 TL'nin tazmin edilmesini de istiyoruz.

2025 yılı için ise, Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının olumlu bir yönde gelişeceğine olan inancımızla, altışar aylık dönemler halinde toplamda %25+15 oranında maaş artışı talep ediyoruz. Ayrıca, teklifimizde maaş artışlarına ek olarak, kira yardımı gibi diğer sosyal haklar da bulunmaktadır.

Memur-Sen, 2025 yılına yönelik olarak sunduğu teklifin içeriğini açıklıyor. İleriki yıllarda ekonomik durumun iyileşeceğine yönelik umutlarla maaş artışlarına dair taleplerini bildiriyor. Altışar aylık dönemlerle yapılan artışlarla memur ve memur emeklilerinin mali haklarının güçlenmesini hedefliyor.

memur-1