Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, basın toplantısında yaptığı konuşmada, vergi adaletinin sağlanmasının hem sabit gelirli geniş kitleler hem de kamu vicdanı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Gelir Grupları Arasındaki Uçurum

Tonbul, alt ve yüksek gelir grupları arasındaki uçurumun derinleştiğini ve orta sınıfın giderek yok olduğunu vurguladı. Mevcut vergi sisteminin adaletsiz olduğunu dile getiren Tonbul, bu durumun toplumsal iktisadi adaleti bozan sorunlara yol açtığını ifade etti.

Vergi Yükünü Azaltmak İçin Çabalıyoruz

Tonbul, Memur-Sen olarak, 3 milyon 750 bin kamu görevlisi ve 2 milyon 400 bin kamu görevlisi emeklisi adına toplu sözleşme masasına oturduklarını ve vergide adaletin sosyal adalet meselesi olarak görüldüğünü söyledi. Sabit gelirli geniş halk kitleleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için çalıştıklarını belirtti.

Sendikalar Zor Durumda: Toplu Sözleşme İkramiyesinin Kesilmesi İstifalara Yol Açtı! Sendikalar Zor Durumda: Toplu Sözleşme İkramiyesinin Kesilmesi İstifalara Yol Açtı!

Vergi Sistemi Adil Değil

Raporda, vergide adaleti bozan veya engelleyen tabloyu çerçevelediklerini ve politika önerileriyle kapsamlı bir çözüm modeli sunduklarını belirten Tonbul, vergide adaletin bir sosyal adalet meselesi olduğunu vurguladı. Mevcut vergi sisteminin gelir durumuna bakılmaksızın toplumun tümünü vergilendirdiğini, bunun ise insani ve adil olmadığını ifade etti.

Orantılı Yapıya Kavuşturulmalı

Tonbul, dolaylı vergiler nedeniyle dar ve sabit gelirli kesimlerin ağır bir vergi yükü altında olduğunu söyledi. Vergi sisteminin mali güçle orantılı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti. Bu, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını, emekle elde edilen gelirlerden daha düşük oranlarda vergi alınmasını ve medeni durum, engellilik gibi kişisel durumların dikkate alınmasını gerektirir.

Vergide Adalet

Vergi sisteminin toplumsal adaleti gözetmesi gerektiğini vurgulayan Tonbul, adil bir vergi sistemi olmadan toplumsal barışın sağlanamayacağını belirtti. Vergide adaletin sağlanmasıyla, kamu görevlileri ve sabit gelirliler üzerindeki vergi yükünün hafifleyeceğini ve gelirde adaletin sağlanacağını söyledi.

Tonbul, vergi adaletinin sağlanmasının toplumsal barış ve adalet için kritik olduğunu belirtti ve bu kapsamda hazırlanan raporun uygulanmasıyla doğrudan vergilerin payının artacağını, dolaylı vergilerin azalacağını ifade etti. Bu durumun, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınarak mali güçle orantılı bir vergi dağılımını sağlayacağını ve adil bölüşümü destekleyeceğini belirtti.