Memur Sen'in KPDK toplantısında gündeme getirdiği konular şu şekilde sıralanabilir:

7. Dönem kazanım gereklilikleri çerçevesinde 4688 sayılı Kanun, 1. Dereceye 3600 Ek gösterge, harcırah ve fazla mesai ücretlerinin acil olarak ele alınması talebi.

Hastanede Sağlıksız Pamuk Kullanımı Yeniden Gündemde Hastanede Sağlıksız Pamuk Kullanımı Yeniden Gündemde

Üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı.

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti ve tazminatın verilmeye devam edilmesi, üniversite geliştirme ödeneği kapsamına alınması ve tavanlarının artırılması, ilave tedbirler ve düzenlemeler.

Teknik Hizmetler Sınıfı personeline özel Meslek Kanunu'nun çıkarılması.

  • Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılması.
  • Gelir Vergisi Oranlarının %15'te sabitlenmesi.
  • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının periyodik olarak yapılması.
  • Mülakatların kaldırılması.
  • Kılık-kıyafet yasaklarına son verilmesi.
  • Sosyal Güvenlik sisteminin düzenlenmesi ve emekli aylıklarının artırılması.
  • Özelleştirmeden geçen sözleşmeli personelin zorunlu emekliliğinin kaldırılması.
  • Tüm kamu görevlilerine ilave bir derece verilmesi.
  • Disiplin Cezaları Affı konuları toplantı gündemine alındı.