Adana Şehir Hastanesi’nde Sağlık Çalışanlarının Sorunlarına Çözüm Arayışları Devam Ediyor Adana Şehir Hastanesi’nde Sağlık Çalışanlarının Sorunlarına Çözüm Arayışları Devam Ediyor

Memur Sen tarafından yapılan açıklamada, “Memur-Sen, en çok üyeye sahip kamu görevlileri konfederasyonu sıfatıyla marka olmuş, yüksek değer kazanmıştır.” Denildi.

Memur Sen Avukatı Ahmet Ahmet Gönenç tarafından bir haber sitesine gönderilen açıklamada, 

“Memur-Sen Konfederasyonu'nun ve Genel Başkanının bir kooperatifle iltisaklı ve ilişkili olduğu yönünde algı üretme çabasındaki, özellikle müvekkil Konfederasyon Genel Başkanının fotoğrafı kullanılarak doğruluk, dürüstlük ve etik ilkelere aykırı biçimde, gerçek dışı ithamlarla korunan marka statüsüne sahip olan Memur-Sen'in ve Genel Başkanının kişilik haklarına açıkça saldırıda bulunulan ağır ithamlarla müvekkilleri karalama amaçlı, itibarlarlarını ağır zedeleme kasıtlı, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki bir habere tevessül edilmiştir.” İfadelerine yer verildiği görüldü.

Memur Sen Logosunu İzinsiz Kullanamazsınız!

Memur-Sen'in 31.12.2018 tarih ve 370 sayılı kararıyla; "Memur-Sen adının ve ambleminin hiçbir kooperatif, ticari oluşum ve benzer yapılar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından izinsiz ve illegal olarak kullanılmaması, yine bu minvalde tüm il temsilciliklerimize yazı yazılarak koruma altına alınan marka statüsünde olan Memur-Sen adının ve ambleminin hiçbir suretle izinsiz olarak kullanmamaları, kullanma çabasında olanları engellemeleri ve bu şekilde bir kullanım tespit edilmesi halinde derhal Genel Merkezi bilgilendirmeleri" şeklinde ilke kararı alındığı hatırlatıldı.

Memur Sen’in Kooperatifi Yok!

Mesnetsiz, kamuoyunu yanlış bilgilendirerek Memur-Sen'in ve Genel Başkanının haksız ve hukuksuz bir şekilde itham edildiğinin altı çizilen açıklamada, “algı suikastı amaçlı tekzip konusu gerçek dışı haberde zikredilen kooperatif dâhil olmak üzere Memur-Sen'in ilgili, ilişkili ya da iltisaklı olduğu, kurduğu, üye olduğu ya da kuruluşuna katkı sağladığı bir kooperatif bulunmamaktadır.” Denildi.

“Kişiler Hür İradeleriyle Kooperatif Kurabilir”

1163 sayılı Yasa hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: “Anayasamızca güvence altına alınan mülkiyet hakkı kapsamında, kişilerin kendi hür iradeleriyle oluşturdukları yapı kooperatiflerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin yasal süreçler yok sayılarak, tekzibe konu kötü niyetli haberin, kamuoyunda ve özellikle kamu görevlileri nezdinde Memur-Sen'in ve Genel Başkanının itibarını zedelemek amacıyla, kasten yanlış bilgilendirmek suretiyle oluşturulduğu izahtan varestedir.”

Memursen KoorparatifMemursen Koorperatif