Yalçın, mevcut sıkılaşma politikaları ve faiz artırımlarının enflasyonu düşürme amacına rağmen üretim ve yatırım alanlarına olumsuz etkilerde bulunduğunu ve gelir dağılımındaki adaletsizliği artırdığını belirtti.

Yalçın'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Sıkılaşma Politikaları ve Faiz Artırımları

- Enflasyonun Etkisi: Yalçın, sıkılaşma politikalarının ve faiz artırımlarının enflasyonu düşürmek için uygulandığını, ancak bu politikaların üretim ve yatırım üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Ayrıca, bu durumun gelir dağılımındaki adaletsizliği büyüttüğünü ifade etti.

- Alım Gücü ve Geçim Sıkıntısı: Sıkılaşma politikalarının enflasyonu düşürmekte yetersiz kaldığını belirten Yalçın, bu politikaların alım gücünü azalttığını ve geçim sıkıntısını artırdığını söyledi.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri

- Kamu İşveren Tarafına Sunulan Teklifler: 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunulan tekliflerin, kamu görevlilerinin gelirlerini artırmaya ve zorunlu harcamalarını azaltmaya yönelik olduğunu belirtti.

- Hakem Kurulu ve Kayıplar: Kamu İşveren Heyeti'nin ve Hakem Kurulu'nun teklifleri günün şartlarına göre değerlendirmediğini ve kamu görevlileri için kayıp yaratan maaş/ücret artışlarına karar verdiğini söyledi.

Enflasyon Verileri ve Gerçekler

- Geçen Yıl ve Bu Yıl Enflasyon Oranları: Geçen yılın aynı dönemdeki enflasyon oranlarının, bu yıl gerçekleşen oranlara göre daha düşük olduğunu belirtti.

- Doğalgaz Desteği: Geçtiğimiz ay sona eren doğalgaz desteği/muafiyetinin enflasyon rakamlarına ek olarak gelir kayıplarını artırdığını söyledi ve bu düzenlemenin süresinin uzatılması gerektiğini vurguladı.

Toplu Sözleşme Hakları ve Engellemeler

- Toplu Sözleşme Hükümleri: 2001 yılında kamu görevlileri için çıkarılan kanunun, toplu görüşmelerde mutabık kalınan hükümlerin uygulanmasını öngördüğünü belirtti. 2009 yılında elde edilen yetki ile 4688 sayılı Kanunun değiştiğini ve toplu sözleşme masasında alınan kararların doğrudan uygulanması gerektiğini ifade etti.

Sağlık-Sen’den Net Açıklama: “Müdür Hakkındaki İddialar Gerçeği Yansıtmıyor” Sağlık-Sen’den Net Açıklama: “Müdür Hakkındaki İddialar Gerçeği Yansıtmıyor”

- Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelere Aykırılıklar: Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve 4688 sayılı Kanunda belirtilen toplu sözleşme hakkının engellendiğini, alınan kararların üçüncü kişilerin onayına bırakıldığını ve bu durumun Türkiye'nin demokratik adımlarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yalçın, enflasyonun düşürülmesi ve adil bir gelir dağılımının sağlanması için politika yapıcıların bakış açısını değiştirmesi gerektiğini belirtti. Enflasyonun emekçilere yüklenmemesi gerektiğini vurgulayarak, piyasanın emekçi gözüyle değerlendirilmesini önerdi.