Koruyucu giyim yardımı kazanımlarının hakka, hukuka, adalete sığmayan bir anlayışla engellenmeye çalışıldığını söyleyen tombul, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderilerek mevzuata aykırı olarak yardımın engellendiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda, yardımın mevzuata aykırı uygulandı, uygulayanlar hakkında idari soruşturma başlatılacağı, kamu görevlerinden geri alınacağı rücu edileceği yönünde yazı ile giyim yardımı kazanımlarının engellenmeye çalışıldığını savundu.

Tombul sosyal medya hesabından on başlıkta koruyucu giyim yardımı konusuyla ilgili son dönemde yaşananları paylaştı.

Koruyucu Giyim Nedir?

Koruyucu Giyim; fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, yer altı ve açık arazi gibi alanlarda çalışan kamu görevlilerine verilen yardımı ifade etmektedir.

Koruyucu Giyim İlk Ne Zaman Verildi?

Koruyucu Giyim ilk olarak, 1. Dönem Toplu Sözleşme’de (2012-2013) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’yla; Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda yetkili Enerji Bir-Sen tarafından hüküm altına alınmıştır.

Koruyucu Giyimden Kimler Faydalanıyor?

Koruyucu Giyim toplu sözleşme kazanımıdır. Memur-Sen’in hizmet kollarında yetkili; Enerji Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Bayındır Memur-Sen, Birlik Haber-Sen, Kültür Memur-Sen sendikalarının imzalamış olduğu toplu sözleşme metinlerinde yer almaktadır. Toplamda 250 Bin kamu görevlisi ve aileleriyle birlikte 1 milyon insanı ilgilendirmektedir.

Koruyucu Giyimin Çerçevesi Nasıl Belirlenir?

Toplu sözleşmelerin “Koruyucu Giyim Malzemesi/Yardımı” başlıklı maddesi “… Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.” şeklindedir. Koruyucu Giyim, yetkili sendika ve ilgili kurum tarafından birlikte/ortak belirlenir.

Koruyucu Giyim Yetkili Sendika Üyelerine Mi Verilmektedir?

Koruyucu Giyim; 5 Hizmet Kolunda ve kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili sendika arasında belirlenen usule göre sendikalı-sendikasız tüm kamu görevlilerine verilmektedir.

Koruyucu Giyim Kazanımı Neden Şu An Gündemde?

Koruyucu Giyim kazanımımız; hakka, hukuka, adalete sığmayan bir anlayışla engellenmeye çalışılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından Koruyucu Giyim kazanımımızı uygulayan birçok kamu kurum ve kuruluşuna yazı gönderilerek, yardımın mevzuata aykırı uygulandığı, uygulayanlar hakkında idari soruşturma başlatılacağı, kamu görevlilerinden geri alınacağı/rücu edileceği yönünde tehditler ile Koruyucu Giyim kazanımımız engellenmeye çalışılmaktadır.

Koruyucu Giyim Kazanımının Durdurulması Hukuka Uygun Mu?

Koruyucu giyim, müstakil bir toplu sözleşme kazanımı, sözleşmeden doğan bir sosyal hak olması yönüyle kamu görevlilerinin alın terinin sonuna kadar karşılığıdır. Anayasa, iç hukuk ve uluslararası hukuk gereğince toplu sözleşme özerk bir yapıya sahiptir. Taraflar arasında imza ile güvence altına alınmış toplu sözleşme kazanımının Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından kaldırılmaya veya kapsamının daraltılmaya çalışılması yetki gaspından öteye gitmemektedir. Türkiye bir hukuk devletidir ve özerk bir toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin haklarını artıran düzenlemelere yetkisi olmayanlar tarafından müdahale edilmesi hukuka ve adalete uymamaktadır.

Koruyucu Giyim Hakkında Yönetmelik ve Mevzuatlar Nelerdir?

Koruyucu Giyim hükmü toplu sözleşmede düzenlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda giyim yardımı ve koruyucu giyim yardımının bilerek birbiriyle karıştırıldığı görülmektedir. Koruyucu Giyim kazanımının “Memurlara Yapılacak Giyim Yardımı Yönetmeliği” bağlamında karşılığı bulunmamaktadır. Koruyucu giyim hükmünü düzenleyen tek hukuki işlem, yetkili sendika ile ilgili kurum arasında gerçekleştirilen protokollerdir.

Genç Sağlık Sendikası Manisa Şubesi Kuruldu Genç Sağlık Sendikası Manisa Şubesi Kuruldu

Toplu Sözleşme’de Koruyucu Giyim Hükmüne İlişkin Kimlerin İmzası Bulunmaktadır?

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 11 Hizmet Kolu uzlaşma ile tamamlanmış ve Kamu İşveren Heyeti Başkanı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinde yer alan Yetkili Sendika Temsilcisi imzası ile kayıt altına alınmıştır. Önceki dönem toplu sözleşmelerde uyuşmazlık halinde; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda yer alan Sayıştay Başkanı, Bakan Yardımcıları, öğretim görevlileri ve sendika temsilcilerinden oluşan 11 kişilik Heyetin imzası bulunmaktadır.

Koruyucu Giyim Konusu Çözüme Kavuşacak Mı?

Toplu Sözleşme masasında gece-gündüz verilen mücadelenin, zorlu müzakerelerin sonucunda elde edilen Koruyucu Giyim hakkının engellenmesi kabul edilemez. 10 yılı aşkın süredir işlerliği bulunan, istikrara kavuşan, usul ve esaslarında sorun yaşanmayan koruyucu giyim hakkına yönelik; keyfi bir yazı ile set çekilmesine izin verilmemelidir. Memur-Sen olarak, gerekli siyasi ve bürokratik görüşmeleri sürdürmekteyiz. Emekten ve emekçinin alın terinden tasarruf edilemez, toplu sözleşme kazanımlarımız 3. kişiler tarafından engellenemez.