Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunun değişmesi gerektiğini ifade ederek, yıllardır örgütlenme hakkının kullanılmasına, adil bir zeminde toplu sözleşme yapılmasına, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunun ne imkan tanıdığını ne de fırsat verdiğini dile getirdi. 

3.750.000 kamu görevlisinden 2.850.000’ine sendikalara üye olma hakkı tanındığını ifade eden Ali Yalçı, 900.000 kamu görevlisinin kapsam dışında bırakıldığını, 4688 sayılı yasanın sendikal örgütlenmeye de sendikal mücadeleye de engel olduğunu, örgütlenme alanının genişlemesi, aksayan yanlarının giderilmesine ve sendikal haklarının evrensel ilke ve normlara uyumlu hale getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 

Dayanışma aidatına yeniden dikkat çeken Ali Yalçın, grevsiz ve sınırlı imkanlarla kanunun dar kapsamına rağmen önemli bir örgütlenme oranı yakaladıklarını ve 1007 kazanım elde ettiklerini ifade ettiği açıklamasını şöyle sürdürdü: 

Anayasa Mahkemesinin 2.11.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “daire başkanları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları” sendikaya üye olabilir Kararı, 4688’de köklü değişimin yapılması gerektiğini açıkça gösteriyor. 

Hekim Birliğinde Zübük Tartışması: Kim Gerçek Zübük? Hekim Birliğinde Zübük Tartışması: Kim Gerçek Zübük?

Memur-Sen olarak, 7. Dönem Toplu Sözleşme’de; 4688 sayılı Kanunun değişmesini, kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretecek hale getirilmesini, kamu görevlileri sendikalarının sendikal mücadelesini destekleyecek şekilde değiştirilmesini kayıt altına altık.

Gerek gerçekleştirilen toplu sözleşmeler gerekse de yargı kararları Memur-Sen’in ısrarını, haklılığını, tespit ve tepkilerinin doğruluğunu tescil etti. 

Şimdi vakit kaybetmeden, zamana bırakmadan, sorunları halının altına süpürmeden; Memur-Sen’in kayıt altına aldığı, Anayasa Mahkemesinin yolunu açtığı bu hususta ivedilikle Bakanlık tarafından yol genişletilmelidir.