Memur-Sen'in Talebi

Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurarak, “Ayniyat Saymanı” kadrosundaki kamu görevlilerinin haklarının “Sayman” kadrosunun sahip olduğu mali haklarla eşitlenmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı olan 20 puan ilave Özel Hizmet Tazminatı (ÖHT) ödemesinden ayniyat saymanlarının da yararlandırılmasını talep etti.

Geçmişteki Uygulama Farklılıkları Giderildi

Geçmiş dönemlerde, “Ayniyat saymanı” kadrosunun Özel Hizmet Tazminatı’nın, “Sayman” kadrosuyla aynı şekilde düzenlenmesi ve ödemelerde bu kadronun esas alınarak gerçekleştirilmesine yönelik görüşler verilmişti. Ancak, bu uygulama kamu kurum ve kuruluşları arasında farklılık göstermekteydi. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu farklılık giderildi ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararları ile toplu sözleşme kazanımlarının eksiksiz uygulanması sağlandı.

Yoğun Bakım Personeline Baskı Yapılıyor İddiası! Yoğun Bakım Personeline Baskı Yapılıyor İddiası!

3600 Ek Gösterge Talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan düzenlemenin yanı sıra sayman kadrosunun yararlandığı 3600 Ek Gösterge hakkından ayniyat saymanlarının da yararlanması gerektiğini belirtti. Yalçın, mahkeme kararlarının dikkate alınarak bu haksızlığın giderilmesi ve 1. dereceye 3600 Ek Gösterge vaadinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Yalçın’ın da belirttiği gibi, 3600 Ek Gösterge konusundaki beklentilerin karşılanması için çalışmaların devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Belge-7

Belge2-1