Önergede, çalışan memurların ve emeklilerin ekonomik olarak zor günler yaşadığı ve alım güçlerinin giderek düştüğüne dikkat çekildi. Enflasyonun artış hızı karşısında memur maaşlarının gerilediğine işaret edilen önergede, hükümetten yeni bir düzenleme yaparak memur maaşlarını artırma çağrısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yöneltilen soru önergesinde, enflasyonun vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemesinin önüne geçilmesi için ne tür tedbirler alındığı ve memur maaşlarının bu koşullarda nasıl korunabileceği soruları yer aldı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat IŞIKHAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Burhanettin KOCAMAZ Mersin Milletvekili

Türkiye Kamu-Sen yüksek enflasyon rakamları karşısında eriyen memur ve emekli maaşlarına dikkat çekerek, "Piyasa gerçekleriyle örtüşmeyen zam oranlarının revize edilerek memur ve emeklilerin alım gücünün yükseltilmesi öncelikle talebimizdir" şeklinde açıklama yaparak hükümete uyarıda bulunmuştur.

Bu bilgiler ışığında;

1. Ayrıca sendika, memur maaşlarındaki erimenin hızla devam ettiğine işaret ederek, yılın bitmesine 3 aylık bir süre kalmasına rağmen daha şimdiden enflasyon farkının yüzde 18,4 olduğunu ifade etmiştir. Memur, emekli ve asgari ücretli kesimin maaşlarında ortaya çıkan enflasyon kaynaklı erimeyi telafi etmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda her hangi bir çalışmanız var mıdır?

2. Eylül ayı enflasyonu yüzde 61,53 olarak gerçekleşmiş, yine Eylül ayında açlık sınırı 13 bin 334 TL'ye ve yoksulluk sınırı da 43 bin 433 TL'ye yükselmiştir. Buna karşılık maaşlar aynı kalmıştır. Bu tablodan hareketle, ülkemizde kaç adet memur, emekli, işçi (kamuda çalışanlar) ve asgari ücretli yoksulluk sınırı altında maaş alır hale gelmiştir?