Şef kadrosuna atanan hemşireye, SHS zam ve tazminat farkı ödenir mi? Şef kadrosuna atanan hemşireye, SHS zam ve tazminat farkı ödenir mi?

Memur İntibakında Hangi Süreler Dikkate Alınır?

İntibakta Değerlendirilecek Hizmet Süreleri

İntibak uygulamasında değerlendirilecek hizmet süreleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  • 657 sayılı Kanun'a tabi olarak memuriyet statüsünde başarılı geçen hizmet süreleri,
  • 657 sayılı Kanun uyarınca memuriyet hizmetinden sayılan süreler,
  • Askerlik süresi
  • 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin (C) bendi ve diğer maddeleri uyarınca memuriyet hizmetinden sayılan hizmetler,
  • Özel kanun hükümleri uyarınca memuriyetten sayılmış hizmetler.

Öte yandan memuriyette alınan cezaların intibakta nasıl değerlendirileceği ise ayrı bir tartışma konusu olup; Kıdeme tesir eden cezaların da 12/d uyarınca yapılan intibakta göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çünkü 12/d de “memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı” denmektedir.