Memur İntibakında Hangi Süreler Dikkate Alınır?

İntibakta Değerlendirilecek Hizmet Süreleri

İntibak uygulamasında değerlendirilecek hizmet süreleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  • 657 sayılı Kanun'a tabi olarak memuriyet statüsünde başarılı geçen hizmet süreleri,
  • 657 sayılı Kanun uyarınca memuriyet hizmetinden sayılan süreler,
  • Askerlik süresi
  • 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin (C) bendi ve diğer maddeleri uyarınca memuriyet hizmetinden sayılan hizmetler,
  • Özel kanun hükümleri uyarınca memuriyetten sayılmış hizmetler.

Öte yandan memuriyette alınan cezaların intibakta nasıl değerlendirileceği ise ayrı bir tartışma konusu olup; Kıdeme tesir eden cezaların da 12/d uyarınca yapılan intibakta göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çünkü 12/d de “memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı” denmektedir.

Editör: Güler Sağlam