İntibakın Yapılabilme Şartları

657 sayılı Kanun'a göre intibak işleminin yapılabilmesi için gerekli olan bir takım şartlar vardır. Dolayısıyla vaki bir intibak için bu şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar ise:

  • Devlet memuru olmak.
  • Üst öğrenimin bitirilmesi.
  • Üst öğrenimin memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bitirilmesi.
  • Memuriyette geçen hizmet başarılı olarak geçmiş olacak.
  • Her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece olarak değerlendirilecek.
  • Öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek tavan aşılmayacak.
  • Değerlendirme sonucu emsalin derece/kademesi geçilmeyecek.