Bakan Şimşek, Türkiye'nin artık rasyonel bir zemine dönmekten başka seçeneği olmadığını ifade etti. Kurala dayalı ve öngörülebilir bir Türkiye ekonomisinin, istenen refaha ulaşmada kilit bir rol oynayacağını söyledi.

Bakan Şimşek, küresel zorlukların ve jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemde, kurumsal kalite ve kapasiteyi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceklerini belirtti. Bu adımların, Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine katkı sağlamada önemli bir anahtar olduğunu vurguladı.

Ekonomide dümene yeniden geçen Mehmet Şimşek ile yeni dönemin yol haritası yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu kapsamda öncelikle gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarda. Sonrasında ise atılacak adımlar ve önlemlerle ilgili yol haritası daha da netleşmiş olacak.

Hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacak. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz" dedi.

OVP ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Bakan Şimşek, vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacak. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacak" diye konuştu.

Bakan Şimşek, bakanlıklar, kurumlarla güçlü koordinasyon ve eşgüdüm vurgusu yaparken, "Atacağımız her adım, aldığımız her karar Türkiye'ye duyulan güvenin artması, istikrarın güçlenmesi açısından önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız. Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakan'ımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları, gayretleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Nurettin Nebati de, son 5 yılda, bir yandan küresel ve bölgesel gelişmeler sonucunda karşı karşıya kalınan sınamaları aşmak, bir yandan da yerli ve milli bir üretim ekonomisinin Türkiye'de giderek güçlenmesini sağlamak için mücadele verdiklerini belirterek, "Sayın Bakan'ımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır" dedi.

HAZİNE VE MALİYE'NİN AJANDASI

Bakan Şimşek'in ajandasında enflasyon, faiz, kur korumalı mevduat hesabı, asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı, ödemeler dengesi, para politikası olmak üzere birçok önemli başlık bekliyor. Bugün Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. TÜİK doğalgazın ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında sıfır fiyat yöntemi uygulayacak. Enflasyonun beklenenin altında olması bekleniyor. Bakan Şimşek'in enflasyon mücadele konusundaki tutumu yakından takip edilecek. Mehmet Şimşek'in bakan koltuğuna oturmasının ardından faiz politikasına nasıl devam edileceği tüm piyasa tarafından yakından takip edilecek. İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Haziran'da yapılacak.

GÖZLER ASGARİ ÜCRET, MEMUR, EMEKLİ ZAMMINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam sözü verdiği asgari ücretin 500 dolar seviyelerinde olması beklenirken Bakan Şimşek'in hem asgari ücret hem de memura zam konusunda nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor. Kur korumalı mevduat hesapları Mayıs sonu itibariyle 2.5 trilyon liraya gelirken, KKM'nin kademeli olarak azaltılabileceği dile getirilirken bu konuda atılacak adımlar da yakından izlenecek.

YÜKSEK FİYATLARLA MÜCADELE

Orta direği güçlendirecek büyüme modeline geçilirken, büyükşehirlerde en çok dile getirilen yüksek kiralar, fiyatlardaki artışlar, yüksek enflasyonla mücadele öncelikler arasında yer alacak. Enflasyonun dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikalara hız kazandırılacak.

Başta temel gıda ürünleri olmak üzere fiyatlardaki oynaklığın önüne geçilecek, enflasyonun dar gelirli üzerindeki etkisini giderecek politikalara hız verilecek. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyonda atalet azaltılacak.