En düşük emekli aylığını düzenleyen madde 5510 sayılı kanunda yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunun ek 19. maddesi şu şekildedir:

Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 5.500 Türk lirasından az olamaz. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.

Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz."

En düşük emekli aylığı 13 Ocak 2023'te 5 bin 500 lira oldu

Kanunda yer alan "5.500 Türk lirasından az olamaz" ibaresi gereğince en düşük aylık 5 bin 500 lira ödenmektedir. Kanunda son düzenleme 13 Ocak 2023 tarihinde yapılmış ve 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liraya yükseltilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği 7 bin 500 liranın hayata geçebilmesi için, TBMM'den yeniden kanun çıkarılması gerekmektedir.

Bayram ikramiyesindeki artış da kanun gerektiriyor

En düşük emekli aylığında olduğu gibi bayram ikramiyesinde de kanuni düzenleme gerekiyor.

5510 sayılı Kanunun Ek Madde 18. maddesinde

Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.100’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

hükmü yer almakta olup, TBMM'den çıkarılacak kanunla 1.100 TL'nin artırılması mümkün olabilecektir.