Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Getirdikleri

- Milli Eğitim Akademisi: Öğretmen adayları, mesleğe başlamadan önce Milli Eğitim Akademisi'nde bir yıl boyunca eğitim alacaklar. Bu eğitimler, öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi, dil, tarih ve kültür konularını kapsayacak.

- KPSS ve Akademi Eğitimi: Akademiye giriş KPSS puanıyla yapılacak ve adayların atanması, Akademi eğitiminde elde ettikleri başarı puanına göre gerçekleştirilecek. Teorik derslerde yazılı sınav, uygulamalı derslerde ise danışman öğretmen ve akademi personelinin değerlendirmesi sonucu geçme notu alınacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Anlattı: 23 Bin TL ödenecek dedi

- Aylık Ödeme: Akademide eğitim gören öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacak.

Öğretmenlik Mesleğine Yeni Şartlar

- Suç Kapsamı: Uyuşturucu madde imal ve ticareti, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar gibi belirli suçlardan mahkum olanlar öğretmen olamayacak. Bu suçlardan mahkum olan mevcut öğretmenlerin meslekleri sona erecek.

Komşu Kavgasında Flaş Gelişme: Doktor Çift Şikayetini Geri Çekti Komşu Kavgasında Flaş Gelişme: Doktor Çift Şikayetini Geri Çekti

- Çalışma Süresi: Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari çalışma süresi 3 yıl, azami çalışma süresi ise 12 yıl olacak.

Akademi Eğitimleri ve Komisyonlar

- Branş Bazlı Eğitimler: Görevdeki öğretmenler için beşer yıllık dönemleri kapsayan branş bazlı eğitimler oluşturulacak.

- Komisyonlar: Milli Şuur Komisyonu, Türkiye'ye Yönelik Asılsız İddialar Komisyonu, Örtük Program Komisyonu, Milli Kalkınma Hamleleri Komisyonu, Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu, Akdeniz ve Adalar Komisyonu kurulacak.

Bakan Yusuf Tekin'in sunumu, öğretmenlik mesleğine yönelik bu kapsamlı değişikliklerin, eğitimin kalitesini artırma ve öğretmenlerin profesyonel gelişimini destekleme amacı taşıdığını, ancak sahada karşılık bulup bulmayacağının bilinmediği şeklinde yorumlanıyor.