Gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında yapılan bu hamle, ticari işlemlerin daha şeffaf ve izlenebilir olmasını hedefliyor.

Belge Düzenlemeyenlere Ağır Cezalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler, fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenler ile bu belgeleri almayanlara ciddi yaptırımlar öngörüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hazırladığı önerilerde, alışverişlerde belge düzenlemesi büyük önem taşıyor. 

Halen, fatura ve fiş gibi belgeleri düzenlemeyenlere tutarın yüzde 10’u kadar ve en az 3 bin 400 lira tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanıyor. Eğer alıcı mükellef değil de tüketici ise ceza 1/5 oranında uygulanıyor.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız Önce Hasta, Sonra Çalışan Memnuniyeti Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız Önce Hasta, Sonra Çalışan Memnuniyeti

Cezaların Artırılması Öngörülüyor

Yeni düzenlemelere göre, hem alıcı hem de satıcılara uygulanan cezaların artırılması planlanıyor. Satıcılar için belge düzenine uyulmadığı durumda, ceza tutarının 3 bin 400 liradan asgari 30 bin liraya yükseltilmesi öneriliyor. Satış bedeli yüksek olduğunda, düzenlenmeyen tutarın yüzde 30’u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak. 

Ancak, alıcılar belge düzenlenmemesini 5 gün içinde GİB’e bildirirse cezalardan kurtulabilecek.

Başkasının Hesabını Kullananlara ve POS Cihazı Sahiplerine Yaptırımlar

Yaptığı satışları şirket hesabı yerine ailesi veya başkasının IBAN hesaplarına havale ederek tahsil eden şirketler ile kendisine ait hesabı bu amaçla kullandıranlara da ağır yaptırımlar geliyor. 

Aynı zamanda, başkasına ait POS cihazını kullananlar ve POS cihazını başkasına kullandıranlara da ağır cezalar öngörülüyor. Bu kapsamda, mükellefiyet türüne göre her iki tarafa da 22 bin liradan başlayıp 90 bin liraya kadar çıkan miktarda özel usulsüzlük cezası kesilmesi planlanıyor.

Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, ticaret hayatında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Kayıt dışı ticaretin azaltılması, haksız rekabetin önlenmesi ve vergi adaletinin sağlanması için atılan bu adımların somut gerçekliğinin vatandaşa nasıl yansıyacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.