Bakanlık, bu konuda alınması gereken önlemleri duyurmak amacıyla personelin mal bildirimine esas tutarı ile ilgili bir yazıyı kamuoyuyla paylaştı.

Seyyanen zam uygulamasının ardından bazı personellerin aylık ödemeleri zamanında yapılamamış olması, mal bildirimi süreçlerini de etkilemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konuda personelin dikkat etmesi gereken detayları içeren bir yazı hazırlayarak ilgili birimlere gönderdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, seyyanen zam sonrasında aylık ödenmeyen personelin mal bildirimine esas tutarı hakkında yazı yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 40 ıncı Maddesi Uyarınca Yapılacak İlave Ödeme Dolayısıyla Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci ve 5393 Sayılı Kanunun 49 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Yazı yayımladı.

hazine