Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hindistan ziyareti öncesinde cuma günü imzaladığı ve bugün tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgeyle ilgili önemli bir hatırlatma yapıldı. 

Genelgede, 30 Haziran 2021 tarihli "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımıyla ilgili hedefler içerdiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya diğer kaynaklardan yapacakları harcamaların düzenlenmesi ve taşınır-taşınmaz malların kullanımı konusunda belirlenen tedbirlere uymaları gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde ise kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışıyla yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

MAKSİMUM TASARRUF ÇAĞRISI

Söz konusu genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışı harcamalarının yönetimi ve taşınır-taşınmaz malların kullanımı konusunda belirli tedbirlerin alınması talimatı verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak maksimum tasarruf anlayışıyla yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

ÖLÇEK EKONOMİSİNDEN YARARLANIN

Genelgede, bütçelere ek yük oluşturacak faaliyetlerden kaçınılması ve iş artışının sınırlanması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, mevzuatta belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan harcamaların ve taahhütlerin yapılmaması önemle vurgulanmaktadır. İhale şartnameleri ve sözleşmelerde, ilgili alımların dışında yer almayan unsurlara yer verilmemesi gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak daha düşük maliyetlerle ihtiyaçların karşılanması için ortak alım yönteminin kullanılması teşvik edilmektedir.

TAŞINMAZ MAL EDİNİMİ, ARAÇ KİRALAMA VB.

Deprem kaynaklı maliyetler haricinde, kamu kurumlarındaki harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin hızlı bir şekilde uygulanması ve tasarrufun takip edilmesi amacıyla yayımlanan genelge kapsamında çeşitli önlemler alınacaktır. Genelgenin öngördüğü genel ilkelerin yanı sıra, kamu kurumları taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi harcamalarını tasarruf kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştireceklerdir. Aynı şekilde, kamu kurumları temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetleri ve diğer konularda da genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

YAPILAN TASARRUFLAR BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK

Kamu idareleri, genelgede düzenlenen konularla ilgili olarak yaptıkları iş ve işlemlerle tasarruf sağladıkları alanları bakanlıklar ve diğer ilgili kurumlar aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 28 Temmuz tarihine kadar resmi bir yazı ile bildireceklerdir. Bu sayede elde edilen tasarruflar kaydedilecek ve izleyen dönemde tasarruf yapılması mümkün olan alanlar belirlenecektir.