Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 76’ncı Büyük Kongresi devam ederken Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 

TTB’nin hekimlerin tamamını temsil eden bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyen Doğan, “Yapılan seçim ile iki yıl boyunca TTB’yi yönetecek konsey ve kurulları belirlenecek. Ancak mevcutta uygulanan yöntemden dolayı TTB’de gerçek temsil sağlanamamaktadır. Kuruluş amacı hekimlerimizin haklarını korumak ve sağlık sistemini geliştirmek olan Türk Tabipleri Birliği’nin seçimi kuruluş amaçlarından uzaklaşan TTB’yi asıl amacına döndürmek için büyük fırsattır. Fakat uygulanan seçim sistemi bunun önüne geçmektedir. Bu sebeple TTB seçimlerinde çarşaf liste uygulanması sistemi yerine nispi temsil sisteminin uygulanması şarttır. Bu sayede çoğulcu ve katılımcı bir temsiliyet sağlanabilir” ifadelerini kullandı. 

Şimşek: ‘Hastane Müdürü Şebeklik Yapıyor’ Şimşek: ‘Hastane Müdürü Şebeklik Yapıyor’

“TTB Yönetiminde Sağlık Bakanlığı’ndan da Temsilci Olmalı”

TTB yönetiminde Sağlık Bakanlığı’ndan temsilci bulundurulması gerektiğine de dikkat çeken Doğan, “Bunun yanı sıra Türk Tabipleri Birliği’ni denetim görevi kanun ile Sağlık Bakanlığına verilmiş olmasına rağmen bugüne kadar bu yetki yalnızca birkaç defa kullanılmıştır. Türk Tabipler Birliği yönetiminde Sağlık Bakanlığı adına temsilci bulundurulması işleyişe katkı sunacak, kamu niteliğinde olan bu kurumun kamu ile arasındaki bağı sağlayacaktır” dedi.