Bu kapsamda, hastane başhekimliğine başvuruda bulunarak, hemşire ve ebelerin ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasında ve tesliminde görevlendirilmesine son verilmesini talep ettiler. Ancak bu talep, hastane yönetimi tarafından reddedildi.

Başvurunun reddedilmesi üzerine, konu Isparta 2. İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mahkemede yapılan yargılama sonucunda, ilaç ve tıbbi malzeme taşınması ve teslimi görevlerinin eczane hizmetleri kapsamında eczacı ve eczacı teknisyenlerine ait olduğu, bu personelin bulunmaması durumunda ise bu görevlerin hemşire ve ebeler tarafından yürütülebileceği belirtildi. Davalı idare bünyesinde yeterli sayıda başeczacı, eczacı, eczacı teknisyeni ve eczacı teknikeri bulunduğu için, "hastanede görevli hemşire ve ebelerin ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasında ve tesliminde görevlendirilmesine" ilişkin uygulamanın sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

Mahkemenin Kararı

Isparta 2. İdare Mahkemesi, Burdur Devlet Hastanesi'nde hemşire ve ebelerin ilaç ve tıbbi malzeme teslimi için görevlendirilmesine dair uygulamanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, yönetmelik hükümlerine göre ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, ilaç ve tıbbi malzemelerin taşınması işlerini içeren bir görevlendirme şeması oluşturulmasının şart olduğu belirtildi. Söz konusu şemanın oluşturulması aşamasında, bu işlerin eczacı ve eczacı teknisyenlerine ait olduğuna ilişkin mevzuat hükümlerinin dikkat alınması gerektiği açıkça ifade edildi.

Hastane Çalışanı Uyuşturucudan Gözaltına Alındı! Hastane Çalışanı Uyuşturucudan Gözaltına Alındı!

Mahkeme, Burdur Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin başvuruyu reddetmesine dair işlemin hukuka uygun olmadığını belirterek, bu işlemin iptaline karar verdi. Böylece, hemşire ve ebelerin ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasında görevlendirilmesine son verilmesi gerektiği hükme bağlanmış oldu.