Sağlık Sen Kütahya Şubesi nin gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul’nun delege seçimlerinde Şube Başkanı Ahmet Lütfi Demirsöz’ün bazı iş yerlerini bölerek seçimlerde usulsüzlük yaptığı iddiaları üzerine delege seçimlerinin iptali için dava açıldığı belirtildi.

Açılan dava Kütahya 2. İş Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yargıtay Kütahya 2. İş Mahkemesinin Kararını bozarak iade etmesine rağmen Kütahya 2. İş Mahkemesi yeniden davanın reddine karar vermiştir.

BÖLGE MAHKEMESİDE REDDETTİ!

Bursa bölge adliye mahkemesinin incelemesinden geçen karar hukuka ve usulle aykırı bulunarak bozulmuş ve yeniden Kütahya 2. İş Mahkemesi’ne iade edilmiştir

DELEGE SEÇİMLERİ USULSÜZ İDDİASI

Bölge Adliye Mahkemesi kararında delege seçimlerinde Şube Başkanı Ahmet Lütfü Demirsöz tarafından yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere dair tanıkların dinlenmesi gerektiği delege seçimlerine dair evrakların toplanması gerektiği ve bu şekilde usulsüzlüklerin saptanması gerektiği ifade edilmektedir

2 DEFA REDDEDİLEREK USULSÜZLÜK AÇIĞA ÇIKTI

Delegeler ve bazı üyeler tarafından yapılan yorumlarda mahkemenin 2 defa davayı reddetmesine rağmen bölge adliye mahkemesinin vermiş olduğu bu kararın yaşanan usulsüzlüğü tüm açıklığıyla bir kez daha ortaya koyduğunu ileri sürüyorlar.

“BAŞKAN DEMİRSÖZ OLAYLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEZ”

Kütahya Sağlık camiasında, Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanı Ahmet Lütfü Demiröz’ün  işyerlerini bölerek yapmış olduğu delege seçimlerindeki usulsüzlüğün artık üstünü örtemeyeceği, tuzun koktuğunu iddia ediyorlar.

ŞUBE YÖNETİMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Dr. Kadir Binbaş Bursa Tabip Odası Yeni Başkanı Oldu Dr. Kadir Binbaş Bursa Tabip Odası Yeni Başkanı Oldu

Sağlık  camiasında oldukça etki uyandıran bu karar Sağlık Sen Kütahya Şube yönetiminde kısa zamanda bir değişiklik mi olacak sorularını akıllara getiriyor.