İstanbul 6. İdare Mahkemesi, İETT'de iş yeri doktoru olarak görev yapan ve KHK ile ihraç edilen H.G.Y. isimli doktorun, OHAL İnceleme Komisyonu tarafından göreve iadesi yapıldıktan sonra iş yeri hekimliği görevine dair geriye dönük maaşını alamamasıyla ilgili emsal bir karara imza attı.

Mahkeme, "Davacının kusurundan kaynaklanmayan bir idari tasarruftan dolayı doğan aleyhe sonuçların davacıya yükletilmesi hakkaniyetle bağdaşmaz" diyerek doktorun haklı olduğuna hükmetti. Bu karar, iş yeri doktorlarının maaş ödemeleri konusunda önemli bir emsal niteliği taşıyor.

Seyhan Avşar'ın haberine göre ; İETT’de tabip kadrosunda memur olarak görev yapan doktor H.G.Y. İBB’de tabip kadrosunda memur olarak görev yapıyordu.

692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildi. Olağanüstü Hal Komisyonu (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından göreve iade edildi. İş yeri hekimi olarak görev yapan H.G.Y’nin memuriyete ait tüm hakları ödendi. Ancak iş yeri hekimliği görevine dair herhangi bir ödeme yapılmadı.

H.G.Y, iş yeri hekimliğinden kaynaklı haklarının da kendisine ödenmesi için belediyeye başvuru yaptı. Ancak belediye iş yeri hekimliğinin ikinci bir görev olduğunu, fiili çalışma gerçekleştiğinde kazanılan mali bir hak olduğunu belirterek doktorun başvurusunu reddetti. Bunun üzerine doktor H.G.Y. idare mahkemesinde dava açtı.

TÜM ÜCRET VE ÖDEMELERİ HAK EDİYOR

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu kararı ile kamu görevine iade edilen davacının görevde olsaydı görevini ifa ederek bu görevler karşılığı ödenen tüm ücret ve ödemeleri hak edeceğinin açık olduğunu belirtti. 

Mahkeme, “Davacının kusurundan kaynaklanmayan bir idari tasarruftan dolayı davacı şahsında oluşan aleyhe sonuçların davacıya yükletilmesi hakkaniyetle bağdaşmayacağını” vurguladı.

İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Davacının kamu görevinden çıkarıldığı dönemde alması gereken işyeri hekimliğinin tarafına ödenmesine karar veren mahkeme, “Dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, dava konusu işlem sebebiyle davacının mahrum kaldığı maddi kayıpların dava açma tarihi olan 20 Eylül 2022 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesine isteminin de kabulü gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Editör: Serap