Hükümetin "Giderlerse gitsinler" ifadesiyle gündeme gelen hekim göçü, sadece yurtdışına değil, ülke içindeki kamudan da ayrılmaya sebep oluyor. Sağlık personellerine yönelik şiddet ve çalışma şartlarındaki zorluklar, hekimlerin kamudan uzaklaşmasına neden olurken, özel sağlık kuruluşlarına yönelmelerine yol açıyor.

Kamu hastanelerinde görev alan uzman hekimlerin emekli aylıkları, çalışırken kazandıkları taban maaşıyla birlikte yüzde 51 oranında bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Performans ödemeleri eklenince ise emekli maaşı, çalışırken elde edilen gelirin yüzde 37'sine kadar geriliyor.

Kamuda 3 Ana Başlıkta Tasarruf Dönemi Başlıyor Kamuda 3 Ana Başlıkta Tasarruf Dönemi Başlıyor

Uzmanlar, hekimlerin emeklilik endişeleri nedeniyle kamudan ayrıldıklarına ve özel sektöre yönelik bir eğilim gösterdiklerine dikkat çekti.

‘HEKİM AÇIĞI’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Kamuda uzman hekim maaşı 86 bin 887 TL ise bu uzman hekim  emekli olduğunda 45 bin TL emekli aylığı alıyor. Bu aradaki fark hekim arkadaşlarımızın özel sektörde daha yüksek aylıklarla çalışarak emeklilik dönemi için düşük emekli maaşları için birikim yapmaya yöneltiyor” diye konuştu.

Yalçınkaya, “Hekimlerin çalıştıkları ile emekli oldukları maaş arasındaki uçurum, her geçen yıl artıyor. Özellikle bu politika uygulanıyor. Çünkü hekimlerin kamudan emekli olması istenmiyor. Çünkü hekim açığı var. Aradaki maaş farkının temel nedeni bu” dedi.