Hekimler arasında uzun süredir devam eden maaş eşitsizliği sorunu, sonunda mahkeme kararıyla bir adım daha yaklaşıyor. Özel Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan bir asistan doktorun, meslektaşlarına göre daha düşük maaş almasına itirazı, İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nde sonuçlandı.

Mahkeme, asistan doktorun lehine karar vererek maaş eşitsizliğinin giderilmesini ve farkın yasal faiziyle birlikte ödenmesini kararlaştırdı. Ayrıca, üniversite hastanesinin karara itiraz etmemesi halinde kararın kesinleşeceğini belirterek istinaf yolunu açık bıraktı.

Bu karar, diğer asistan doktorların benzer sorunlarına çözüm arayışında önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Hekimlerin avukatı Muhammed Ömer Aslan, kararı değerlendirirken, "Mahkemeler, asistan doktorların maaş eşitsizliğinin sona ermesi gerektiğini tespit etti. Bu noktada tüm hekimlerin dava açarak bu hak arama mücadelesine katılması gerekmektedir," dedi ve mahkemelerin hekimlerin haklarını koruyacak kararlar verdiğini vurguladı.

Maaş eşitsizliği sorunu, sağlık sektöründe çalışan asistan doktorlar arasında yaygın bir endişe kaynağı olmuştu. Ancak bu mahkeme kararıyla birlikte, benzer sorunlarla karşılaşan diğer doktorlar da haklarını arama yolunda umutlu bir adım atmış oldu.