Maaş promosyonlarının güncellenebileceğine dair yetkinin Kamu Kurumlarında olduğunu ileri süren Sağlık Liyakat Sen Genel Başkanı Mehmet Demirel, sözleşme imzalanma tarihlerine dikkat çekti.

“2021 yılının 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında imzalanan banka maaş promosyonu anlaşması güncelleme kapsamındadır” diyen Demirel, 24 Şubat 2022 tarihli 31760 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunun 5. maddesinde de 4735 sayılı kanunun mezkûr maddeleri gereğince idare bankalar ile imzalanan promosyon anlaşmasını günün şartlarına göre güncelleme yetkisi sahiptir ifadesini kullandı.

İlgi kanununun hükümleri açıkça ortadadır. Kamu kurumları bankalarla yapılan maaş promosyonu anlaşmalarını 1/7/2021-31/12/2021 tarihinde yapılan ihalerde güncelleme yetkisine sahiptir. Kurum yetkilileri “Tek taraflı fesih yetkimiz yok şeklinde bir bahanenin arkasına saklanamaz.”

1/7/2021-31/12/2021 tarihleri arasında yapılan tüm maaş promosyonları anlaşmalarının güncellemesi, kamu kurumları yetkililerinin istemesi halinde, ilgili bankaların temsilcileri ile kanunda emredilen usul ve esaslar çerçevesinde, maaş promosyonu anlaşmalarını güncellemek suretiyle oluşan mağduriyetlerinin önüne geçilmelidir.

Demirel ; Kamu kurumu yetkilileri ellerini çabuk tutmalı gelinen noktada günün şartlarına uygun olarak imzalanan 35.000 lira arasında değişen maaş promosyonu anlaşmaları baz alınmak suretiyle, geçerliliğini yitirmiş olan eski promosyon anlaşmaları günün şartlarına göre revize edelilerek mali kayıpların önüne bir an önce geçilmelidir. İfadelerini kullandı.