Hastane Güvenlik Görevlisi Muhtarımız Var Hastane Güvenlik Görevlisi Muhtarımız Var

KVKK'nin aldığı kararın ardında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılık tespiti yatıyor. İlgili üniversitenin veri sorumlusu konumundaki yönetimi, öğretim üyelerinin sicil numaraları, birimleri ve izin durumları gibi kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşarak kanunun işleme şartlarına uymadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Bir çalışanın başvurusu üzerine KVKK tarafından başlatılan inceleme sonucunda, üniversite yönetiminin bu toplu veri paylaşımının hukuka aykırı olduğu kesinleşti. KVKK, bu durumun disiplin hükümleri çerçevesinde ilgililere karşı işlem yapılmasına ve işlemin sonuçlarının kendilerine bildirilmesine karar verdi.