Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/8), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle birlikte, kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e yükseltildi. Bu değişiklik, kredi kartı kullanıcılarını ve finansal kuruluşları ilgilendiren önemli bir güncelleme olarak dikkat çekiyor.

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “55” ibaresi “114” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik çerçevesinde hesaplanan oranlar 6/4/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Merkez Bankasınca ilan edilerek uygulanır.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ABD’li Doktorların 2024 Yılı Gelirleri Belli Oldu: Uzmanlık Alanlarına Göre Tablolu Paylaşım! ABD’li Doktorların 2024 Yılı Gelirleri Belli Oldu: Uzmanlık Alanlarına Göre Tablolu Paylaşım!

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.