TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alarak, "Bizim üzerimizden ekonominin düzelmesinin şansı yok. Bizim üzerimizden ellerini çeksinler" dedi.

Basın Toplantısı Açıklamaları

Basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı. Atalay, "Yaşanan ekonomik kriz öncekilere benzemiyor, asgari ücretle 1 ay değil 1 hafta geçinme şansınız yok, dayanma gücümüz kalmadı" dedi.

TÜİK Verileri

Atalay, TÜİK'in açıkladığı rakamların kamuoyu tarafından gerçekçi bulunmadığını ve rakamların piyasayla örtüşmediğini belirtti. "Ülkemizde yüzde 20'lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor" diyerek ekonomik adaletsizliğe dikkat çekti. Kamu sektöründeki düşük ücretlere değinen Atalay, özel sektörde patronların işçilere hak ettikleri maaşları vermediğini ifade etti.

İşçi Sendikalarının Talepleri

Sendika liderleri, temel sorunlarda bir araya gelme zorunluluğuna vurgu yaparak, emekçilerin milli gelirden aldığı payın azalmasına dikkat çekti. "Refahın adil dağılımını gerçekleştirmek için sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalıdır" dedi. Ayrıca, sendikalar işçilerin haklarının korunması ve adil ücretler için mücadele edeceklerini belirttiler.

Ekonomi de Vergi Adaleti

Toplantıda, ekonomik krizin etkilerinin dar gelirli kesimler üzerinde yoğunlaştığı vurgulandı. İşten çıkarmaların en kolay çözüm olarak görüldüğünü belirten sendika liderleri, vergide adaletin sağlanması gerektiğini savundu. Asgari ücretin acilen artırılması gerektiğini belirten liderler, kamu sektöründeki ücret dengesizliğinin de giderilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Ortak Açıklama Metni

Ortak açıklama metninde şu başlıklar yer aldı:

1. Vergide Adalet: Ücretliler için gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin TL olarak belirlenmeli. Vergi sistemi gelir adaleti göz önünde bulundurularak yeniden tasarlanmalı.

2. Enflasyonla Mücadele: Ücretleri düşük tutarak enflasyonla mücadele edilemez. TÜİK'in hesaplamaları gerçeği yansıtmıyor.

3.Asgari Ücret:  Acilen artırılmalı. Asgari ücret ortalama ücret haline geldi.

4. Kamu: Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli.

5.Emekliler: En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı.

6.Sendika: Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı.

7.Taşeron İşçiler: 696 KHK kapsamı dışındaki taşeron işçiler kadroya alınmalı.

8.Tasarruf: Tasarruf tedbirleri işçilerin haklarını aşındırmamalı.

Hürriyet Sağlık-Sen Aile Hekimliği İzin Kesintisini 6. Kez Anayasa Mahkemesine Taşıdı Hürriyet Sağlık-Sen Aile Hekimliği İzin Kesintisini 6. Kez Anayasa Mahkemesine Taşıdı

9. Meslek Hastalıkları: Mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem oluşturulmalı.

10. Ayrımcılık: Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalı.

Sendika liderleri, emekten yana tüm siyasi partileri ve tüm sendikaları ortak mücadeleye davet ederek, "Gerçek bir demokrasiyle bu sorunların üstesinden gelinebilir" mesajını verdiler. Türkiye'de adil ve insanca yaşanabilir bir çalışma ortamı sağlanması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladılar.