Hürriyet Sağlık-Sen, aile hekimlerinin izin ve rapor gibi durumlarında vekâlet edilmesi gerektiğinde, diğer birimlerin esnek mesaileriyle birleştirilerek haftalık 40 saatlik çalışma süresine uygun bir çalışma planı yapılmasını talep etti. Bu talep, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından incelendi ve Sağlık Bakanlığı'na tavsiye kararı verildi.

Bu tavsiye kararı, aile hekimlerinin mesai düzenlemeleri konusundaki hassasiyetlerini ve esnek mesai uygulamalarının fazla mesailere yol açabileceği endişelerini dikkate alıyor.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Kararında Özetle

“ Başvuranın vekâlet durumlarında her iki birimin esnek mesaisini içeren çalışma planı doğrultusunda tam gün esasına göre çalışma planlarının düzenlenmesi talebi ile ilgili olarak; aile hekiminin veya aile sağlığı elemanının hem anlaştığı veya görevlendirildiği aile hekimliği biriminin hem de kendi aile hekimliği biriminin esnek mesai uygulamasını yerine getirmesi beklendiğinden haftalık 40 saatlik çalışma süresinin aşılması durumunun olabildiği anlaşıldığından yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde aile hekimlerinin veya aile sağlığı elemanlarının izin veya raporlarının onaylanması sırasında izin veya rapor alan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı yerine bakacak olan aile hekiminin veya aile sağlığı elemanının haftalık 40 saatlik çalışma süresine göre ayrıca her iki birimin esnek mesaisini mümkün olduğunca karşılayacak şekilde çalışma planı hazırlamalarının ve düzenledikleri bu çalışma planının müdürlükçe onaylanmasının sağlanması yönünde idareye tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Denilmektedir.

Konuya İlişkin Olarak Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak;

“ Aile hekimliği çalışanlarının problemleri bitmemektedir. Aile Hekimliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar yeniden düzenlenmelidir. Ucu açık mevzuat hükümleri sahada haksızlıklara ve keyfi işlemlere sebep olmaktadır. Aile hekimliğine ülkemizde başlandığı ilk günden bu yana esnek mesaiden kaynaklı fazla mesai ile sağlık çalışanları karşı karşıya kalmaktadır. Hürriyet Sağlık-Sen olarak bir ilke daha imza atarak bu haksızlığı TBMM Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıyarak TAVSİYE KARARI verilmesini sağladık. Hürriyet Sağlık-Sen olarak her geçen gün bir başka hukuki mücadeleyi kazanarak sağlık çalışanlarımızın bu anlamdaki sorunlarını hızlıca çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. “

Hürriyet Sağlık-Sen

Bülten - 44