Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Kasım dönemine ait sağlıkta şiddet raporunu yayınladı.

Rapora göre Kasım döneminde sağlık çalışanlarına 15 şiddet olayı meydana gelirken 23 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı.

Raporda Sağlık Bakanlığı tarafından bazı hastanelere X-RAY cihazlarının yerleştirilerek şiddeti önlemek için önemli bir adım atıldığı kaydedilirken, ancak uygulamanın tüm Türkiye’de yaygınlaşmamasına dikkat çekildi. Hastanelere silah, bıçak ve benzeri yaralayıcı cisimlerle girişlerin son bulması da raporda yer aldı.

Öte yandan yayımlanan raporda güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluklarının artırılması için çok geç olmadan gereken adımların atılmasının altı çizilirken tüm bunların yanında şiddeti önlemek için toplumsal bir mücadele zemini oluşturmanın da yollarının aranması gerektiği kaydedildi.

Şiddet sadece maruz kalanı değil, çalışma arkadaşlarını ve ailelerini de olumsuz etkilediği dile getirilirken, Sağlık çalışanlarımızı kutsal mesleklerine küstürmekte, iz bırakan yaralarla yaşamlarını sürdürmeye mecbur bırakıldığı dile getirildi. Bunun için toplumun tüm paydaşlarının Sağlık Bakanlığı öncülüğünde bir araya gelerek, şiddeti önlemeye karşı bir yol haritası belirlemesi gerekmektedir ifadelerine yer verildi.