Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek ve bu sayı birden fazla olamayacak. Yeni düzenleme ile diş tabiplerine iş sahibi olma ve hastalarına daha etkin hizmet sunma imkanı tanınmış oldu.

Ayrıca, kanunda yer alan düzenlemeler ile ebelerin görevleri güncellendi. Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında aile ve topluma danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunacaklar. Gebeliğin tespiti, gebe izlemi ve normal doğum sürecinde küçük tıbbi müdahaleleri gerçekleştirmek de ebelerin yetki ve sorumlulukları arasında yer alacak.

Kanunla acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı getirildi. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına, halk sağlığının geliştirilmesine destek olmaları, birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunmaları amacıyla destek ödemesi yapılacak.

Doktoru Kameralar Önünde Darbe Ettikten Sonra 3. Kez Tahliye Edildi Doktoru Kameralar Önünde Darbe Ettikten Sonra 3. Kez Tahliye Edildi

Ayrıca, hastanelerde oluşturulan koordinasyon kurulu, disiplin cezası gerektiren fiilleri tespit etme ve bildirme yetkisine sahip olacak. Hastane hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla birlikte kullanım kapsamındaki hastanelerde hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanması da kurulun görevleri arasında yer alacak.