Karar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34'üncü, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci ve 6107 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri doğrultusunda yayımlandı. Bu karar, bir dizi kuruluş ve kapsam dışı personeli etkiliyor. İşte kararın kapsamı:

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9'uncu ve Ek 1. maddelerine tabi kuruluşlardaki kapsam dışı personel

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında yer alan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personel

İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personel

PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri

KİT ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyeleri

Özelleştirme kapsam ve programında yer alıp kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan diğer kamu iktisadi kuruluşlarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyeleri

Pozisyona Göre Maaşlar Belli Oldu

Son alınan karara göre, kapsam dışı personel ve İller Bankası AŞ'deki sözleşmeli personel için aylık ücretlerle birlikte sosyal yardımlar, zam, tazminatlar, ödenekler, vekalet ücretleri, avukatlık vekalet ücretleri, temettüler, primler ve ikramiyeler dahil her türlü ödeme belirli sınırlamalara tabi tutuldu. Bu yeni düzenlemelere göre, brüt aylık ortalamaları aşağıdaki şekilde sınırlanmıştır:

2023 yılı ikinci altı ayından itibaren hiçbir şekilde 19,756 TL'den düşük olamayacak.

BOTAŞ ve TPAO'daki genel müdürler için 79,584 TL'den yüksek, diğer personel için 68,478 TL'den yüksek olamayacak.

Ekonomist Barış Soydan Altının Zirveye Ulaşma Zamanını Açıklıyor! Ekonomist Barış Soydan Altının Zirveye Ulaşma Zamanını Açıklıyor!

İller Bankası AŞ'deki genel müdürler için 71,741 TL'den, genel müdür yardımcıları için 66,839 TL'den, diğer personel için 57,085 TL'den yüksek olamayacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'deki genel müdürler için 70,699 TL'den, diğer personel için 57,925 TL'den yüksek olamayacak.

Diğer kuruluşlardaki genel müdürler için 58,170 TL'den, diğer personel için 45,119 TL'den yüksek olamayacak.

Buna ek olarak, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile İller Bankası AŞ yönetim kurulu üyelerine net 15,661 TL aylık ücret verilecek. Yönetim kurulu başkanları, bu ücretin iki katını alabilirken, denetim kurulu üyeleri ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçünü aşmayacak şekilde ödenecek.

BİRDEN FAZLA KURULUŞTA ÇALIŞANLARA TEK ÜCRET ÖDENECEK

Bu karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecek. Ayrıca, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleriyle sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarında, 2024 yılından itibaren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali haklarda öngörülen artış oranı kadar artış yapılarak karar kapsamındaki ücret ve ücret taban ile tavanları her yıl için belirlenecek.

Kararla, bazı kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretlerin tespitine ilişkin 10 Nisan 2020 tarihli 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca, bu kuruluşların yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde, birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.