Kurul Üyeliklerine Tek Ücret

Özel veya kamu ayrımı olmaksızın her statüdeki kurum ve kuruluşlarda yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunanlara, bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenecek.

Deprem Bölgesindeki Belediyelere Destek

Kanun teklifi, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen ve genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki belediyelerin nüfuslarının azalması nedeniyle genel bütçeden alacakları payın azalmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu bölgelerde, 2023 yılı ocak ayı nüfus verileri esas alınacak ve yüksek olan veriler dikkate alınacak.

Devlet Desteklerinin Denetlenmesi

Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikle, devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelikler Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girecek. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile teşebbüslere mali fayda sağlayan uygulamalara ilişkin her türlü kayıt ve veriyi bünyesindeki bilgi sistemine aktaracak.

Hastanede Müdür Yardımcılarının Porno İzlediği İddiaları Hastanede Müdür Yardımcılarının Porno İzlediği İddiaları

Kesinti Oranları Yeniden Düzenlenecek

İller Bankası'nın sermaye tavanı 9 milyar liradan 60 milyar liraya çıkarılacak. Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelerin genel aydınlatma kapsamında genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranları yeniden düzenlenecek. Bu düzenlemeler 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Menfaat Sağlanamayacak

Yürütülen görevler nedeniyle ödenecek ücretler, huzur hakkı, ikramiye gibi ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. İlgililere, belirtilen üst sınır dışında herhangi bir ayni veya nakdi menfaat sağlanamayacak. Bu hükümler, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyeleri hakkında da uygulanacak.

Tereddütler Giderilecek

 Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.